Nyhedsbrev december 2022

Grøn vedvarende energi er en del af fremtiden

– men hvor skal anlæggene placeres?

 

Alle afventer i spænding – hvilke partier bliver en del af regeringsdannelsen? For det bliver helt afgørende for, hvordan regeringsgrundlaget kommer til at se ud. Men uanset kombinationen af partier i en kommende regering, så bliver de grønne ambitioner uden tvivl tårnhøje. Det vil få en række konsekvenser, herunder bl.a. at vedvarende energianlæg fremadrettet bliver en hyppigere del af vores landskab.

Alle kigger på landbruget når talen falder på grøn vedvarende energi. For ofte involverer grøn energi anlæg i det åbne land, og hver teknologi har sine fordele og ulemper. De fleste synes godt om grøn vedvarende energi som energikilde – de færreste ønsker at bo i nærheden af et af anlæggene.

Esbjerg Kommune har netop afsluttet en idéperiode, hvor alle kunne komme med indspark til kommunens fremtidige planlægning af anlæg til vedvarende energi. Landbrugets holdninger var meget efterspurgte, men det er ikke et nemt holdningspapir at skrive. Problemstillingerne og ønskerne er mange og de lokale forhold vidt forskellige.

Vi har indsendt vores generelle bemærkninger, hvor vi opfordrer Esbjerg Kommune til en fremtidig bred planlægning, hvor der skabes mulighed for, at koble elementerne i den grønne omstilling, bla.:

- Naturhensyn

- Biodiversitet

- Drikkevandsbeskyttelse

- Vedvarende Energianlæg

- Udtagning af lavbundsarealer 

- Lokal forankring

- Bonitet

- Arrondering

Ved at sikrer en bred planlægning, kan anlæggene placeres netop der hvor lodsejere og lokalsamfund er interesseret og ikke kun i de begrænsede områder, som kommunen udpeger. Sådan sikres den største lokale forankring og dermed succes.

 


 

Husker du at klippe træerne langs den offentlige vej

– og dermed sikre trafiksikkerheden?

 

Det er matrikelejerens forpligtigelse at holde hegn forsvarligt klippet mod offentlig vej (offentlige arealer generelt) og private fællesveje.

Faktisk giver Vejloven kommunerne hjemmel til at fjerne, nedskære, opstamme eller studse træer og buske på ejerens bekostning indenfor området, som er vist på figuren, hvis ikke matrikelejeren overholder sin forpligtigelse.

Kommunen vil som udgangspunkt sende matrikelejeren et varsel om et påbud, derefter et påbud med en tidsfrist og har matrikelejer fortsat ikke udført klipningen, vil kommunen gennemføre den nødvendige klipning på matrikelejerens bekostning.

De udhængende træer og buske er et problem flere steder i kommunerne og udgør en stor risiko for trafiksikkerheden.

Kender du til en matrikelejer i dit lokalområde, som ikke er opmærksom på forpligtigelsen til at holde de levende hegn klippet, har du mulighed for at gøre opmærksom på forpligtigelserne via dokumentet herunder, som er lige til at printe ud eller at videresende i en mail.

 

 

 


 

Kommunale dialogmøder

- med Varde og Esbjerg kommuner

 

Sydvestjysk Landboforening har i november afholdt dialogmøder med både Varde og Esbjerg Kommuner. Møderne er kendetegnet ved en god og konstruktiv dialog. Som landboforening sætter vi pris på, at kommunerne er lydhøre overfor landbrugets ønsker og udviser en oprigtig interesse når vi identificere barrierer for landbrugets udvikling.

 


 

Kommunernes regulativer for erhvervsaffald

 

På dialogmøderne med kommunerne drøftede vi blandt andet mulighederne indenfor bortskaffelse og sortering af erhvervsaffald. På nuværende tidspunkt har begge kommuner et affaldsregulativ for erhvervsdrivende.

Men affaldsområdet er en del af hele den grønne dagsorden og derfor skal vi forvente krav til øget sortering og bortskaffelse til genanvendelse i fremtiden. Vores opfordring er, at kravene ikke må udløse urimeligt bøvl og urimelige økonomiske omkostninger. Langt de fleste ønsker at genanvende mest muligt – men det skal gøres på en måde så det giver mening i den enkelte virksomhed.

 

Varde Kommune - Regulativ for erhvervsaffald

Esbjerg Kommune - Regulativ for erhvervsaffald

Ringkøbing-Skjern Kommune - Regulativ for erhvervsaffald

 


 

Spændende arrangementer i den kommende tid

 

14/12 kl. 19.00 Vandløbsmøde med Esbjerg Kommune

16/12 kl. 10.00 Økologisk kaffebordsmøde i Outrup

19/12 kl. 10.00 Kaffebordsmøde med kvægformand Chr. Lund i Nr. Nebel

18/1 kl. 16.00 Klimadag sammen med SEGES, SAGRO Billund (program og tilmelding her)

25/1 kl. 18.30 Nak & Æd skadevoldende vildt med Jørgen Skouboe fra DR i Esbjerg

 

 


 

Udvalgte medlemsfordele

 

Legoland

Lørdag den 26. november åbner Legoland en ny sæson. Jul i Legoland strækker sig over 23 ”udvalgte åbningsdage” og varer helt frem til den 31. december. Køb din billet med rabat via dette link

Koden til rabatten finder du i mailen med linket til nyhedsbrevet.

Tivoli

Tivoli tilbyder alle medlemmer af Landbrug & Fødevarer at komme i ekstra god julestemning mellem den 21. november og den 5. december 2022 - køb biletter med 15 % rabat

Koden til rabatten finder du i mailen med linket til nyhedsbrevet.

Landbrugsinfo

Er du aktivt medlem af foreningen, har du gratis adgang til LandbrugsInfo. Ikke-medlemmer betaler 2.345 kr. om året. Med LandbrugsInfo får du den nyeste landbrugsfaglige viden, prognoser og faglige vurderinger samt værktøjer og beregnere. Her finder du nyttig viden og værktøjer til at drive virksomhed.

Året rundt publiceres den nyeste viden i form af forsøgsresultater, analyser, prognoser og faglige vurderinger. LandbrugsInfo er således et særdeles vigtigt værktøj til viden i landbrugssektoren.

For medlemmer med begrænset produktion vil værdien af Landbrugsinfo i nogle tilfælde være mere end du betaler i kontingent til Sydvestjysk Landboforening inkl. kontingent til Landbrug & Fødevarer.

Har du et aktivt medlemskab kan du logge ind med det samme login som til landmand.dk

Reducer din topskat via 30%-ordningen for selvstændige

Landbrug & Fødevarer annoncerer i samarbejde med Velliv i LandbrugsMedierne for muligheden for at reducere sin topskat via 30%-ordningen for selvstændige. Læs mere i dokumenterne herunder.

 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk rådgiver
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk