Nyhedsbrev september 2022

Åbent Landbrug var en festdag

 

3. søndag i september åbnede Carsten Christensen stalddørene på Skovgaarden ved Varde, hvor mere end 1.500 gæster besøgte malkekøerne.

Også Kjærgård Landbrugsskole og Aage Lauritzen på Pedersminde ved Bramming bød velkommen indenfor i staldene. Omkring 2.500 gæster besøgte landbrugsskolen og knap 500 gæster var igennem grisestaldene ved Aage.

Det var en dejlig dag fyldt med smilende ansigter. Det er en fornøjelse at formidle dansk fødevareproduktion til så mange interesserede gæster. Tak for besøgene og tak til værterne!

Jeg håber at danskerne husker på værdien af dansk fødevareproduktion og de gode oplevelser på landet, når de inden længe skal til folketingsvalg. Enhedslisten har meldt klart ud, at de ønsker at reducere den danske animalske fødevareproduktion kraftigt. Med udsigt til at Enhedslisten vil blive støtteparti til en ny rød regering, vil det få store følger for dansk landbrug.

Danske landmænd er blandt verdens mest klimaeffektive – det skal vi videreudvikle – ikke afvikle!


 

Økologisk årsmøde på Sjællands Landbrugsskole - foreningen sørger for bussen

 

Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer holder årsmøde torsdag den 27. oktober 2022 på Landbrugsskolen Sjælland i Høng. 

Temaet for årsmødet er Sådan styrker du gårdens robusthed. 

Fælles buskørsel

Foreningerne bag SAGRO arrangerer gratis fælleskørsel til årsmødet - læs mere i invitationen her under.

 

 


 

400 kV-forbindelsen Idomlund-Grænsen

 

Vi hører fra flere lodsejere på den nordlige strækning af 400 kV-forbindelsen, kaldet Idomlund-Endrup, at Energinet er gået i gang med lodsejerforhandlingerne, hvor forbindelsen skal føres tæt på eksisterende bygningssæt.

Opstår der i den forbindelse behov for rådgivning, så tøv ikke med at tage fat i Stine Bundgaard på mobil 40 29 58 85 eller e-mail sbp@sagro.dk – hun kan henvise til vores team af ejendomsmæglere og jurister, som kan give dig de gode råd i din situation.


 

Ukrainere i Varde Kommune søger job

 

Varde Kommune har taget imod et stort antal ukrainere hen over foråret. Mange er allerede i job, men der er fortsat ukrainere, som med lys og lygte leder efter et job.

Hvis I som virksomhed er interesseret i at ansætte en ukrainer, så kontakt Jobcenter Vardes Hotline på tlf. 21 19 29 99 eller mail hotline-jobcenter@varde.dk – så vil Jobcentret etablere kontakten imellem jer.


 

Fødevareministeren og Søren Søndergaard gæstede Agerskov Kro

 

Mere end 150 landmænd sad klar en september-aften på Agerskov Kro, hvor Fødevareminister Rasmus Prehn og formand Søren Søndergaard stillede op til debat.

Søren Søndergaard var skarp og præcis, da han afleverede fem pointer til ministeren.

1

Mette Frederiksen mener, at vi er gået for vidt i vores iver efter at blive et landbrugsland, hvor heder og moser er dyrket op. Stop! Vores bedsteforældre og oldeforældre opdyrkede arealerne på opfordring fra samfundet pga. fødevaremangel.

2

Omkring 150 landmænd mangler stadig udbetaling af landbrugsstøtten fra sidste år. Flere CVR-numre udløser automatisk en mistænkeliggørelse - den mistænkeliggørelse skal fjernes!

3

Find dig nogle nye støttepartier Rasmus Prehn! At et enkelt parti bag landbrugsaftalen spænder ben for at udsætte 4 % brakkravet, er håbløst! Nok er EU's CAP-reform vedtaget og Danmarks plan er godkendt, men landbruget sår i denne tid markerne uden at kende reglerne i den nye reform til fulde - det kan gøres bedre!

4

Vandområdeplanerne for 2021 til 2027 har en målsætning for den nordlige del af Vadehavet, som kræver, at Sønderjylland affolkes og alt landbrug nedlægges. Det er ikke den gode vej til et godt vandmiljø!

5

På Agerskov Kro kan man ikke komme uden om efterafgrøderne. Rasmus Prehn – du har to muligheder:

- 1. du kan blive herre over vejret

- 2. du kan tilpasse reglerne efter virkeligheden.

Så husk nu på når I i landbrugsstyrelsen skal ud at kontrollere plantedækket for efterafgrøderne i år, at landmændene har gjort sig umage med at etablere efterafgrøderne rettidigt, men mange steder har der manglet nedbør til fremspiring.


 


Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk rådgiver
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk