Nyhedsbrev juli 2022

God sommer!

 

Sommeren er kommet og sikke en start! Weekenden har budt på en stjernerække af flotte arrangementer, som alle var båret og skabt af vores fælles danske foreningsånd:

 • DGI Landsstævne i Svendborg
 • Tour de France i Danmark
 • Landsskue i Herning

Mange deltog i Svendborg, Herning eller langs den sydjyske rute af Tour de France – og ellers var der rig mulighed for at følge begivenhederne tæt i tv. De smukke billeder af vores danske landbrugslandskab præsenterede sig flot på 2. og 3. etape af Tour de France. Selv hvis man ikke går op i cykelløb, så var det bestemt værd at nyde de smukke billeder.

De tidligere minkavler har givet haft meget at tænke over i weekenden. Torsdag udkom Minkkommissionens rapport, og den slår fast, at det var klart ulovligt, da myndigheder og regering beordrede alle mink aflivet på et pressemøde den 4. november 2020. Nu kan minkavlerne og deres familier sammen med os andre se til, at den ulovlige og tragiske beslutning bliver til et politisk spil og brugt i de interne magtpositioneringer på Christiansborg. Det er ikke kønt!

 


 

Tag til Ribe Dyrskue – Landboforeningen giver billetten

 

Vi glæder os til Dyrskue på Hovedengen i Ribe fredag 29. juli fra kl. 9.00 til 16.30.

Ribe Dyrskue kan rigtig meget, bla. fungere skuet hvert år som formidlingsplatform for dansk landbrug – det er vigtigt at skabe bro og forståelse til samfundet og her kan Ribe Dyrskue noget særligt!

Ribe Dyrskues succes afhænger på den lange bane af, at der kommer mange landmænd til skuet. En ting er de mange landmænd, som bruger tid og ressourcer på at udstille dyr. Uden dem, intet dyrskue. Men det er også helt afgørende, at særligt maskinudstillerne oplever interesse for deres stande. Når de møder landmænd i deres stande, så vender de tilbage år efter år – og det sikrer skuets økonomi og fremtid. Derfor har bestyrelsen i Sydvestjysk Landboforening besluttet at tilbyde alle vore medlemmer en gratis billet.

Vi er klar med øl, kaffe og kage

Hele dagen serverer vi øl, kaffe og kage i teltet, og kl. 11.00 til 12.00 har du mulighed for at drøfte stort og småt med de politiske repræsentanter, som vi har inviteret til at deltage.

Bestil din gratis billet

Vil du gøre brug af en gratis billet til foreningens dyrskue i Ribe, så videresend mailen med linket til nyhedsbrevet til billet@ribedyrskue.dk  Herefter modtager du en kode til at hente en gratis billet på Billetlugen.dk
Sidste frist for bestilling af din gratis billet er søndag den 24. juli. Ekstra billetter og evt. parkering kan købes i samme omgang.

Vi værner om traditionerne

Ribe Dyrskue blev afholdt første gang i 1865 på Hovedengen i Ribe – året efter tabet af Sønderjylland. Mange kom sydfra til det gamle land og en ny tradition var skabt. Så Ribe Dyrskue er kulturarv – og det forsøger vi at bevare på bedste vis. Dyrskuet er normalt velbesøgt, og det skal det også være i år.

Vi opfordrer derfor Sydvestjysk Landboforenings medlemmer til at sætte nogle timer af til, sammen med familien, at besøge skuet og maskinudstillerne. Så garanterer vi et velafviklet arrangement og en hyggelig dag med naboer og kollegaer.

Vi ses på Ribe Dyrskue – som altid siden 1865: sidste fredag i juli!


 

Har du brug for mere markvand?

 

Tørkeindekset er fortsat højt i vores landsdel. På en skala fra 0-10, hvor 10 er absolut tørke, ser det således ud: 

 • Varde 8,3
 • Esbjerg 7,9
 • Ringkøbing-Skjern 8,5

Er du ved at nå grænsen i din indvindingstilladelse, så kontakt Kommunen i god tid og ansøg om forøgelse af din tilladelse.

Har du brug for hjælp, så kontakt din miljørådgiver i SAGRO.


 

Jordudtagning uden en chance!

 

I weekendens landbrugsavis lød en af overskrifterne – Udtagning: Entreprenør er bestilt, men nu siger landmændene stop. Sammen med Varde Kommune satte vi spot på, at der et kæmpe problem med den danske jordudtagning. Kbh. Universitet har vurderet, at der ikke er driftstab på naturarealer og derfor kan/vil Landbrugsstyrelsen ikke give kompensation til naturområder i udtagningsprojekter. Det er et grotesk og stort problem, for selvfølgelig skal danske landmænd ikke stille deres arealer gratis til rådighed i samfundets grønne omstilling. Uanset at arealerne ikke må gødes i fremtiden, så tjener arealerne bl.a. som høslæt og afgræsningsarealer, og derfor er der selvfølgelig et indkomsttab på arealerne, når driften omlægges eller helt ekstensiveres. Lige nu arbejder Kammeradvokaten på at finde en juridisk løsning. Men det haster med at finde en løsning, hvis landbruget fortsat skal have tillid til processen!

Lodsejerne ved Kongeåen fik i sidste uge nyheden om, at det store naturprojekt langs de sidste kilometer af vandløbet ikke fik tilsagn om de EU-Lifemidler, som er så vigtige for projektets gennemførelse. Projektet er på en reserveliste, men der er ingen sikkerhed for, at EU-pengene kommer på et senere tidspunkt. Lodsejerne i området har, sammen med Esbjerg Kommune, besluttet at undersøge nærmere, om projektet alligevel kan realiseres i en tilpasset version med de tildelte nationale midler og de interesserede fonde. 


 

Vandområdeplanerne

 

Vi har sammen med foreningerne i Syd- og Sønderjylland indsendt høringssvar til Vandområdeplanerne.
I høringssvar til Vadehavet er der særlig fokus på vandudskiftning, klimaforandringernes effekt, næringsstof-bidrag fra nabolande, og forfejlet kvælstof-fokus, som vi mener bør indgå i højere grad.
Vi anbefaler en lokalt forankret analyse af de særlige forhold i Vadehavet, før landbruget pålægges flere udgifter med ringe eller ingen effekt for vandmiljøet. 

Du finder foreningernes høringssvar fra Vadehavet og Ringkøbing Fjord her.

Vi forventer, at Miljøstyrelsen læser vores høringssvar grundigt, og at pointerne vil indgå i den kommende "second opinion", som er del af den politisk brede Landbrugsaftale.


 

Grøn skattereform for energi og industri

 

Vi har fulgt arbejdet med en grøn skattereform for energi og industri med spænding! Det er ikke ligegyldigt, hvordan partierne arbejder sammen om så vigtig en opgave, og særligt interesserer vi os for, om aftalen blev landet med bred opbakning. Og det gjorde den – heldigvis! Til efteråret venter næste del – nemlig forhandling om en CO2-afgift for landbruget og vores biologiske processer. Det er her det virkelig begynder at spidse til! Men den allerede indgået aftale for energi og industri får også konsekvenser for landbruget, bla. vil øgede afgifter betyde, at dieselolien bliver mere end en krone dyrere pr. liter.

Aftalen om grøn skattereform for energi og industri indeholdt også en grøn fond på knap 54 mia. kr.! De penge skal bruges frem mod 2040 til sikring af en god grøn omstilling – herunder også midler til skovrejsning, udtagning af lavbundsjorde, pyrolyse, grøn gas og elektrificering.


 

Helhedsplan for Kongeåen

 

Der er netop afholdt tre workshops i forbindelse med det indledende arbejde omkring en kommende helhedsplan for Kongeåen. Arbejdet er bestilt af Kongeåkomiteen og udføres af WSP A/S. De tre workshops har til formål at inddrage borgere og de lokale aktører i tankerne om den fremtidige Å og ådal. Kongeåkomiteen består af kommunalt folkevalgt fra Kolding-, Vejen og Esbjerg Kommuner.

Vi deltog også i disse workshops og bidrog med synspunkter, der understøtter fortsat landbrugsdrift i de områder, hvor det giver mening. Der er mange muligheder, når ideerne kan få frit løb men desværre også mange barrierer. Det var alt i alt en god proces, og vi glæder os til at se WSP A/S sammenfatning af arbejdet, som i sidste ende skal være med til at indramme en helhedsplan for Kongeåen.


 

Kontrol af markvandingsboringer i Varde Kommune

 

Varde Kommune har i 2022 valgt at lave tilsynskampagne på markvandingsboringer i opland til vandværksboringer.

Ved tilsynet vil Varde Kommune især fokusere på, om følgende er overholdt:

 • Er tørbrønden tør?
 • Er der fast dæksel over brønden?
 • Er rørgennemføringer tætte?
 • Er betonrør omkring boring mindst 30 cm over terræn?
 • Er der timetæller eller elmåler?

Herunder kan du se mere om de forskellige krav, der er til boringerne.


 

Har du din BNBO-aftale på plads?

 

Lodsejere med en boring til almen vandforsyning (hovedsageligt vandværksboring) på deres jord, står overfor at kunne indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift i BNBO. Aftalen skal indgås mellem lodsejer og vandværk, men kommunen skal godkende indholdet i aftalen. Som hjælp til at lette processen har SEGES Innovation i samarbejde med Danske Vandværker og DANVA udarbejdet skabeloner til aftale- og deklarationstekster. Teksterne kan bruges til at sikre, at der indgås en fair aftale for alle partnerne. Har du brug for teksten, så tøv ikke med at tage fat i os.

De frivillige aftaler skal være indgået inden udgangen af 2022, så hvis vandværket endnu ikke har rettet henvendelse til dig, så er her en opfordring til selv at være opsøgende på at få lavet en frivillig aftale. Fra 2023 vil der blive indført generelle regler med forventeligt mindre attraktive kompensationer til følge. De generelle kompensationer forventes at stille lodsejeren mindre fordelagtigt i forhold til de muligheder der er ved at indgå en frivillig aftale.


 

Kontante medlemsfordele

 

Som medlem af en landboforening har du nu mulighed for at opnå ekstra gode priser i L&F Fordelshoppen. 

Brugernavn og adgangskode er vedhæftet i mailen med dette nyhedsbrev.

Medlemmer kan få rabat på mange forskellige ting, som forsikringer, arbejdstøj, briller, hoteller og oplevelser.

Listen opdateres jævnligt og du finder alle dine medlemsfordelene her.


 

 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk rådgiver
Stine Bundgaard Pedersen
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk