Nyhedsbrev juli 2021

God sommer!

 

Sommerferien er over os og forhandlinger om landbrugsudspillet er sat på "stand by". Vores erhverv kigger ind i mange nye krav og regler både via EUs nye landbrugsreform og regeringens landbrugsudspil. Implementering af CAP'en afventer nu den nationale implementering, og vi kan kun forvente, at regeringen tager højde for konsekvenserne omregnet i tabte arbejdspladser og livet i landdistrikterne. Landbrug & Fødevarer arbejder på højtryk for at sikre politikkerne de rette data og argumenter, så beslutningerne bygger på fakta og faglighed. 

På trods af udsigten til yderligere restriktioner for erhvervet, så glæder vi os til at kunne mødes på et af årets eneste dyrskuer i Ribe den 30. juli.

Husk også at have særlig fokus på arbejdssikkerheden i sommervarmen. Afvikling af ferie på bedrifterne kan give reduceret bemanding og dermed ekstra travlhed til de, der holder "hjulene i gang"! Travlhed og uopmærksomhed kan give anledning til farlige situationer. Pas på hinanden derude! 


 

 

Kom med til Ribe Dyrskue!

 

Endelig kan Ribe Dyrskue igen byde velkommen til et spændende og afvekslende program og aktiviteter – i år endda med rekordmange dyr og maskinudstillere.

Ribe Dyrskues succes afhænger på den lange bane af, at der kommer mange landmænd til dyrskuet. En ting er de mange landmænd, som bruger tid og ressourcer på at udstille dyr. Uden dem – intet dyrskue. Men det er også helt afgørende, at særligt maskinudstillerne oplever interesse for deres stande. Når de møder landmænd på deres stande, så vender de tilbage år efter år, og det sikrer skuets økonomi og fremtid.

Vi opfordrer derfor Sydvestjysk Landboforenings medlemmer til at sætte nogle timer af til, sammen med familien, at besøge skuet og maskinudstillerne. Så garanterer vi et velafviklet arrangement og en hyggelig dag med naboer og kollegaer.

Rekordtilmeldinger af dyr og Danmarks største hest

Vi trænger til at få gang i Danmark igen. Derfor var vi ekstra glade, da politikerne gav grønt lys til dyrskuer op til 10.000 deltagere, hvilket passer som hånd i handske til Ribe Dyrskue. Vi bliver derfor et af de få dyrskuer, som afvikles i 2021. Vi har oplevet ekstra mange tilmeldinger af dyr fra næsten hele landet.

Der vil være flere dyr og flere racer på Hovedengen i år, så der er meget at kigge på og fryde sig over. Blandt de mange dyr er også Danmarks største hest, en shire, med et stangmål på over 2 meter!

Billetter kan købes på nettet og husk corona-pas

Som noget nyt kan billetter købes på vores hjemmeside – www.ribedyrskue.dk – og man springer over betalingskøen og sparer samtidig en femmer pr. billet – og husk at børn under 12 år kommer gratis ind.

Alle skal fremvises corona-pas ved indgangen til dyrskuet. Fritaget herfor er dog børn under 16 år.

Vi ses på Ribe Dyrskue!


 

Kongeåen – Tålmodighed er en dyd

 

De sidste brikker i Kongeå-projektet, hvor godt 600 ha skal tages ud af intensiv landbrugsdrift og henlægges til natur, vil ikke rigtig falde på plads. Både Esbjerg Kommune, lodsejerne, de grønne organisationer og os i Sydvestjysk Landboforening har samarbejdet over en årrække for at få projektet helt til mållinjen. Men Landbrugsstyrelsen sendte et afslag på fri jordfordeling i sidste uge – et afslag på den såkaldte nationale MUFJO-pulje. Den frie jordfordeling er væsentlig for finansieringen af det samlede projekt. Det er derfor enormt skuffende, at Landbrugsstyrelsen heller ikke i denne omgang prioriterede Kongeå-projektet.

Lodsejerne har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at se, hvad projektet kan tilføre området og derfor kæmper vi videre sammen med Esbjerg Kommune for at få alle brikkerne til at falde plads.


 

Ekstra pulje til opmåling af vandløb i Esbjerg Kommune

 

Sydvestjysk Landboforening har en plads i Esbjerg Kommunes Grønne Råd. Den post varetages af vores formand Niels Laursen. Byrådet har lavet en ekstra bevilling på 150.000 kr., til opmåling af vandløb. På det seneste møde i juni, skulle det Grønne Råd prioritere hvordan de anbefaler at de 150.000 kr. skal bruges.

Følgende kriterier blev prioriteret:

  • Små vandløb, hvor der graves sjældnere end hvert 2. år
  • Vandløb, hvor oprensning har krævet dispensation
  • Vandløb med vandføringsbestemt regulativ
  • Hvor træer vanskeliggør opmåling
  • Hvor der er vandløbsnær natur

 

 

Husk at vandløbssyn er en mulighed

 

Særligt i foråret og omkring høst og slæt bliver mange lodsejere opmærksomme på vandløbene, for våde marker kan gøre markarbejdet svært eller helt umuligt. Dårlig afvanding kan skyldes mange forskellige forhold, som forsømt vandløbsvedligehold, dårlig grødeskæring, væltede træer, uopmærksomhed på vandløb i naturområder og meget mere.

Oplever du problemer med afvandingen, så husk at du kan bruge kommunernes app til nem, hurtig og sikker indrapportering (Tip Tak i Esbjerg og Giv et praj i Varde). Hvis du som lodsejer oplever, at der ikke reageres som forventet i dit vandløb, så tilbyder Sydvestjysk Landboforening at gennemføre et vandløbssyn sammen med kommunen i efteråret. Så en opfordring til at indmelde problemer via app’en og ellers rette henvendelse til Stine Bundgaard, hvis der opstår behov for et vandløbssyn på mobil 4029 5885 eller på sbp@sagro.dk


 

Politisk netværk

 

I sidste måneds nyhedsbrev skrev vi om møder med spidskandidaterne til borgmesterkandidaterne i Varde Søren Laulund (A) og Mads Sørensen (V) forud for kommunalvalget til november.

Efterfølgende har vi også haft mulighed for at mødes med Steen Holm Iversen (K). Også på dette møde var Varde Kommunes rammer for landbrug og øvrige erhverv på dagsordenen. En hver grøn bæredygtig omstilling starter ved at den er økonomisk bæredygtig – det var vi heldigvis helt enige om!


 

Vådområde- og lavbundsprojekter

 

Som lodsejer kan det være lidt en jungle at holde styr på – hvilke effekter knytter der sig til de forskellige projekttyper. Men vi skal i fællesskab øve os på at få styr på begreber og indhold, for samtlige partier er enige om, at landbruget skal levere CO2-reduktioner. Godt nok har regeringen endnu ikke landet den store landbrugsaftale på Christiansborg, men sikkert er det, at udtagning af lavbundsarealer bliver et af omdrejningspunkterne.

Det er positivt, at lodsejerne i foreningens område går til udtagningen med nysgerrighed og interesse. Senest har der været afholdt møder om udtagning af jord ved Endrup, Ølgod og Starup, men mange flere møder er allerede afholdt og fælles for dem alle er, at lodsejerne møder op og gerne vil høre mere – det er helt nødvendigt for at vi lykkedes med at levere på den grønne dagsorden.


 

Husk alle dine medlemsfordele

 

Sidste nyt er gratis fragt i Fordelshoppen i hele juli måned, rabat på entre til Blomsterfestival i Tivoli Friheden og mulighed for OK benzinkort til privat brug.

Mange benytter også forsikring og pension samt rabatter til hotelophold, billigt arbejdstøj og briller hos Profiloptik.

Kig forbi Landbrug & Fødevarers hjemmeside under "Kontante medlemsfordele" her. Siden opdateres løbende. 


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk