Nyhedsbrev januar 2023

Landbruget er ikke altid herre over nærmiljøet

- og slet ikke samfundets PFAS-forureninger

 

Vi er mange, som ved begyndelsen af 2023 tænkte, at øverst på landbrugets politiske dagsorden lå afværgelsen af en urealistisk høj CO2-afgift. Og det er da også fortsat af højeste vigtighed men ind fra højere kom nyheden om PFAS-fundet i græsprøver på 60 ud af 67 undersøgte arealer i Danmark.

Undersøgelserne er foretaget på Naturstyrelsens arealer ved vestvendte kyster i Jylland og på Sjælland samt på syv af statens arealer langs den jyske østkyst.

Og her fra gik det stærkt. Nyhederne og PFAS-fund i økologiske æg skræmmer de fleste for hvornår findes der PFAS i landbrugets øvrige produkter?

Der ligger et kæmpe ansvar ved de danske myndigheder i forhold til kortlægning af problemet men også at udarbejde en handlingsplan, som rækker ud over den danske grænse. Men der er også behov for at finde løsninger her og nu for de ramte landmænd, så de kan få afklaring på, hvor de står i forhold til muligheden for afsætning af deres produkter – uvished er det værste!

Meget tyder på, at PFAS er brugt i mange forskellige produkter og processer igennem årtier. Nu er spørgsmålet om PFAS er blevet en fast del af vores allesammens nærmiljø eller om vi har muligfor at bremse forureningerne med PFAS?

PFAS-problemet er internationalt og hverken de danske myndigheder eller landmænd kan stoppe PFAS-forureninger alene!

 


 

L&F Kvæg holder årsmøde den 27. februar

- og Jesper Arnth stiller op til bestyrelsen

 

Den 27. februar afholdes årsmødet for L&F Kvæg og landboforeningerne skal vælge 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Årsmødet holdes i forbindelse med kvægkongressen.

Bestyrelsesmedlem i Sydvestjysk Landboforening Jesper Arnth stiller op til sektorbestyrelsen og bestyrelsen anbefaler at stemme på Jesper.

Ønsker du at stemme til årsmødet, skal du tilmelde dig senest den 20. februar kl. 10.00 via linket her. Vær OBS på, at du også kan deltage online.

Du modtager link til selve afstemningen via den e-mail og det mobilnummer, som du opgiver ved tilmelding. Der kan stemmes via egen smartphone, tablet eller PC. Kun medlemmer af en landboforening, som også er mælke- eller oksekødsproducent kan stemme til valget.

 


 

Nak & Æd Skadevoldende vildt

- Jørgen Skouboe nedlagde alle helt uden riffel!

 

Menuen stod blandt andet på møre spoleben af dansk gris og Jørgen Skouboe stod for underholdningen - og det gjorde han godt!

170 medlemmer og ledsagere deltog i en aften hvor vi havde fokus på jagt, vildt og gode anekdoter.

Der var også plads til fagligt indhold og det stod SAGROs naturrådgiver Rasmus Filsø Løbner for - skadevoldende vildt kan være dyre gæster i marken!

Tak til Jørgen Skouboe for et helt fantastisk indlæg og til Rasmus for at sætte tal på de skader flere landmænd hvert år oplever i deres marker, når de har haft besøg af krondyr, bramgæs, traner og mange andre arter.

 


 

Studietur og kommunale klimasamarbejder

 

Foreningen har indgået klimapartnerskaber med både Esbjerg- og Varde kommuner. Klimapartnerskaberne har til formål at finde gode økonomisk bæredygtige løsninger, til nedbringelsen af landbrugets CO2-udledning.

Som led i dette arbejde tog bestyrelsen sammen med bestyrelsen for naboforeningen Jysk Landbrug på studietur til Klimafonden og Green Lab på Skive-egnen. Vi besøgte Vestjyllands Andels søstjerne-protein-fabrik, Green Lab biogas og Stiesdals pyrolyseanlæg SkyClean.

Der testes og afprøves løbende nye teknologier, som på sigt skal virke i dansk landbrug. Vi fik syn for sagen – den nye grønne teknologi buldre frem!

 


 

Dit medlemskab af Sydvestjysk Landboforening er vigtigt

 

Netop nu er der fokus på en grøn omstilling af fødevareproduktionen nationalt og internationalt. Det er helt afgørende at der etableres gode rammevilkår, på kort og på lang sigt, så dansk fødevareproduktion står stærkt – også i fremtiden!

Dit medlemskab af landboforeningen består af et bidrag til Sydvestjysk Landboforening og et bidrag til Landbrug & Fødevarer.

En af Danmarks billigste landboforeninger!

Med vores fællesskab sammen med de øvrige ejerforeninger bag SAGRO har vi et stærkt politisk set up. Vores ejerskab af SAGRO betyder også, at en stor del af overskuddet i SAGRO kommer dig, som medlem, til gode. Det lokale kontingent er i 2023 på 600 kr. årligt og dermed blandt landets absolut billigste!

 


 

Kommende arrangementer

 

Vi er klar med en række spændende arrangementer. Er du klimafrustreret? Så skal du tilmelde dig mødet den 8. februar, hvor vi netop sætter fokus på klima og forsøger at lave en klimaventil, så alle kan få afløb for spørgsmål og indebrændte bemærkninger men vi skal også have ny viden, så vi er endnu bedre rustet til at tage klimadebatten!

  1. februar – Medlemsmøde med fælles middag i Esbjerg: Er du klimafrustreret?
  2. februar – Årsmøde for økologer i Billund kl. 19.00
  3. marts – Økonomiaften i Esbjerg
  4. marts – Generalforsamling med fælles middag i Esbjerg

 

Medlemsfordele

 

Gør brug af de mange medlemsfordele - aldrig før har vi haft så mange medlemsfordele som nu! For mange af jer, vil brugen af disse medlemsfordele langt overstige det, der betales i kontingent. Læs mere om de mange medlemsfordele her.

F.eks. kan du få 25 % rabat på skitøj ved www.billigt-arbejdstøj.dk

Rabatkoden til Billigt-arbejdstøj og de andre medlemsfordele finder du vedhæftet mailen med linket til nyhedsbrevet.

 


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk rådgiver
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk