Nyhedsbrev september 2023

Landbruget passer på grundvandet

 

Der er fokus på grundvandsbeskyttelse og politisk fylder emnet meget. Særligt ideen om grundvandsparker har vundet indpas – men det er grøn symbolpolitik! Vi skal holde fast i fakta - det er ikke landbrugets brug af pesticider, der er problemet, hvis vi er bekymret for drikkevandets betydning for menneskers sundhed.

Landbruget er den største spiller i det danske åbne land og med det følger et ansvar – et ansvar vi i landbruget tager meget seriøst. Bevidstheden om affaldshåndtering, korrekt anvendelse af midler, ansvarlig brug af planteværn og meget andet er en hel naturlig del af en landmands hverdag.

Men når nu vi har så godt styr på vores aktiviteter, hvordan kan landbruget så bidrage til yderlig beskyttelse af grundvandet?

Der står mange ubenyttede boringer rundt i vores område og de udgør alle en forureningsrisiko. Hvis er boring ikke længere benyttes er det god landmandspraksis at få den sløjfet, så der ikke skabes problemer for efterfølgerne.

Faktisk er der lige nu mulighed for at søge tilskud ved Miljøstyrelsen til sløjfning af boringer – læs mere længere nede i nyhedsbrevet.

 


 

Pesticider er ofte en del af samfundsdebatten

 

Pesticider debatteres ofte i samfundsdebatten, og det flyver ofte med vilde påstande. Landbrug & Fødevarer har derfor samlet de mest væsentlige fakta, gode argumenter og relevante tabeller og lang række af ekspertudtalelser.

Pjecen er tilgængelig på lf.dk Pjece: Fakta om Pesticider (lf.dk)

 


 

Få tilskud til sløjfning af din markvandsboring

 

Muligheden for markvanding er mange steder en nødvendighed for at sikrer årets høst. Det viste sig også i år, da vi oplevede decideret tørke i forsommeren.

For mange bedrifter er markvandsboringerne er et aktiv, de ikke kan drive landbrug uden. Men der findes også et stort antal gamle og ubenyttede markvandsboringer i vores område. Disse markvandsboringer har ikke været i brug i mange år – måske i flere årtier – og står blot som åbne sår ned i grundvandsmagasinerne og udgør en trussel for grundvandet.

Er du indehaver af en af disse gamle ubenyttede boringer og er den placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et indvindingsopland, så kan du søge om tilskud til sløjfningen ved Miljøstyrelsen.  

Miljøstyrelsen har afsat penge til bla. sløjfning af ubenyttede boringer 29,9 mio. i 2022, 32 mio. i 2023, 29,5 mio. i 2024 og 14,3 i 2025.

Ansøgningsrunden til 2023 åbnede i slutningen af august og alle ansøgninger der opfylder søgekriterierne vil blive prioriteret efter ansøgningstidspunktet. Kontakt din kommune, hvis du har brug for vejledning i om din ubenyttede boring lever op til ansøgningskriterierne.

 


 

Esbjerg Kommunes tilsynskampagne på landbrug

 

I årets tilsynskampagne har Esbjerg Kommune valgt at informere om nye regler og muligheder for genbrug af affald fra virksomheder og landbrug.

I Danmark er vi gode til at håndtere affald men alt for meget affald bortskaffes dog stadig som restaffald, selv om det ville kunne genbruges. Det skal der gøres noget ved.

Et af tiltagene er, at alle virksomheder skal sortere deres husholdningslignende affald i 10 fraktioner ligesom hjemme i husholdningerne. De 10 fraktioner er madaffald, metal, glas, plast, papir, pap, tekstilaffald, mad- og drikkekartoner (fra efteråret 2024 i Esbjerg Kommune), farligt affald og restaffald.

Som noget nyt kan virksomheder nu benytte samme ordning, der gælder for husholdninger. I modsætning til husholdningerne behøver virksomhederne ikke at vælge alle beholdere, men kan vælge dem, de har brug for.

Størrelsen af beholderne samt tømningsdage ligger dog fast. Læs mere om ordningen og priserne på kommunens hjemmeside.

For mange virksomheder vil den kommunale ordning langt fra være nok til at sikre en tilstrækkelig grad af genbrug, da mængder og sammensætning af affald ikke minder om det, der fremkommer i en husholdning.

Er det tilfældet, skal de kontakte en privat affaldstransportør, som kan håndtere deres affald korrekt. Det er virksomhederne, der er ansvarlige for at affaldet bortskaffes til genbrug, og de skal kunne dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at deres affald genbruges. Det er derfor vigtigt, at få den rigtige aftale med sin affaldstransportør.

www.esbjerg.dk/affaldssortering kan du finde mere information.

Har du spørgsmål til affald og genbrug, kan du henvende dig til Esbjerg Kommune på www.esbjerg.dk/kontaktaffald eller telefon 7616 1616

 


 

Small Farmers Business – følg drømmen og bliv landmand

 

I mange år har der været fokus på, at landmænd har mange husdyr og dyrker store arealer og ofte med stor gæld til følge. Det er da også vejen ind for mange i vores fantastiske erhverv men Sydvestjysk landboforening vil gerne sætte fokus på, at der findes mange måder at være landmand på.

Vi invitere til en inspirationsaften ved Agervig Skovgård ved Næsbjerg den 5. oktober - hold øje med din mailbox, invitationen er lige på trapperne.

 


 

SAGROs Flexnyt

 

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere med FlexNyt fra SAGRO. Nyhedsbrevet FlexNyt udkommer hver 14. dag og er ganske gratis.

Ønsker du at blive tilmeldt FlexNyt, skal du blot sende en mail til amt@sagro.dk. Du kan læse tidligere udgaver af Flexnyt her.

 


 

Arrangementer – sæt kryds i kalenderen

 

I de kommende uger og måneder har du et hav af muligheder for at deltage i spændende arrangementer:

 

 

  • 28/9 Webinar: Vurdering af ejendomme på landet – status på vurderinger og nyt om naturkategori - tilmeld dig her

 

  • 5/10 Small Farmers Business – inspirationsaften på Agervig Skovgård – Invitationen kommer i næste uge

 

  • 26/10 Økologisektionens årsmøde – mødet afholdes i år i Kolding

 

  • 15/11 Foredrag med Peter Tanev om klimaforandringer og monsterregn i Danmark kombineret med vandløbsdialog med kommunerne

 


 

Medlemsfordele

 

Husk de mange medlemsfordele, som aktive medlemmer altid kan gøre brug af. Udover de mange faste fordele har du aktuelt adgang til:

  • Skiferie med DFDS - spar 10% på kahyt og få bilen med gratis!

 

  • Køb Brødrene A & O Johansens byggematerialer til håndværkerpris.

 

  • Få Pling - Danmarks største magasin-app spækket med populære danske og internationale magasiner med 40 % rabat og uden binding

 

Alle aktive medlemmer har modtaget en oversigt med koder i mailen sammen med nyhedsbrevet.

 


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk