Nyhedsbrev april 2023

Foråret 2023 er en langsom starter

 

Påsken er nu ovre og langt om længe kom der gang i markarbejdet rundt omkring – særligt på de sandede jorde. På de mere tunge jorde holder traktorerne endnu i maskinhuset og venter på det gode fører. Foråret med sin varme lod vente på sig i år og det kan betyde ekstra travlhed – husk at passe på jer selv og hinanden!

Generalforsamling

Vi ser tilbage på årets generalforsamling med et smil på læben. Der var igen i år et stort fremmøde. Køkkenet bød på flæskesteg med tilbehør og inden generalforsamlingen havde Morten D. D. Hansen, Museumsinspektør ved Naturhistorisk museum, indlæg om den danske natur og hvordan landbruget bedst planlægger de 4 % ikke-produktive arealer, så de giver mest mulig naturværdi.

Ny beskatning af landbrugs- og skovejendomme

Der er nye regler for kategorisering af landbrugs- og skovejendomme samt ejerbolig. Ejer du en ejendom der er vurderet som en landbrugsejendom, men som efter den nye ejendomsvurderingslov vil blive vurderet som en ejerbolig? Så vil du i løbet af foråret modtage et brev fra Vurderingsstyrelsen, om ændringen af din ejendoms kategori. Det samme gør sig gældende hvis du ejer en ejerbolig, som efter de nye regler vil blive kategoriseret som en landbrugsejendom.

Du kan læse mere via linket her ligesom du er velkommen ved informationsmøde om emnet den 17. april i Herning -  læs mere og tilmeld dig her.

 


 

Bestyrelsen 2023

 

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende formandskab:

Formand – Niels Laursen

Næstformand – Kåre Flye Andersen

2. næstformand – Anders Harck

Brian Uglebjerg fra Alslev er nyt bestyrelsesmedlem i Sydvestjysk Landboforening. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg på årets generalforsamling, modtog genvalg med undtagelse af Dennis Lauridsen som ikke ønskede genvalg. 

Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og har allerede taget fat på opgaverne. Har du brug for at komme i kontakt med et bestyrelsesmedlem, kan du finde deres kontaktoplysninger her.

 


 

Biogas

 

En lokal opstartsgruppe har taget initiativ til at undersøge mulighederne for et biogasanlæg i Varde Kommune. Der har været holdt et indledende møde for interesserede i Nordenskov, hvor omkring 100 deltog.  

Opstartsgruppen gør opmærksom på, at der er sidste frist for tilmelding af biomasse i morgen. Kontaktoplysninger og formular fremgår af mailen med nyhedsbrevet.

 


 

Naturprojekt ved Kongeåen har klaret sig igennem nåleøjet

 

Efter tæt på 5 års arbejde med ansøgninger og drøftelser, ser det nu endelig ud til, at et naturprojekt ved Kongeåen bliver til virkelighed.

I en årrække har lodsejerne langs Kongeåen levet med store og langvarige oversvømmelser. Nu løftes lodsejerne væk igennem en jordfordeling og sidegevinsten er et stort naturprojekt. Lodsejerne får adgang til mere dyrkningssikrer jorde imens de mindre dyrkningssikrer jorde langs Kongeåen overlades til naturen.

Hvem skal betale? Det er et stort puslespil at få økonomien til at gå op i et projekt af denne størrelse på over 600 ha. Men med nationale midler, EU-midler og fondsmidler ser det nu ud til at projektet har fået det økonomiske fundament der er nødvendigt for at realisere projektet.

De berørte lodsejere er inviteret til lodsejermøde den 18. april, hvor den kommende proces og tidsplan bliver præsenteret af Esbjerg Kommune.

 


 

Plastsortering

 

Der skal genanvendes mere plast i landbruget. Men I en travl hverdag kan det være svært for landmændene at få sorteret affaldet korrekt.

Derfor har Landbrug & Fødevarer og Miljøstyrelsen sammen udarbejdet informationsmateriale, der er det første skridt på vej mod mere plastsortering i landbruget og som kan bidrage til det politiske mål om 50% udsortering af plast til genanvendelse i 2025 og 80% i 2030.

Landmanden har ansvaret for udsortering af plast til genanvendelse. Som hjælpe til at lykkedes med dette har Landbrug & Fødevarer sammen med Miljøstyrelsen udarbejdet forskelligt informationsmateriale.  

Du kan via dette link finde informationsmaterialer – bestående af guiden samt plakater til ophæng. Guiden er ligeledes vedhæftet mailen med nyhedsbrevet.

 


 

Kystvandråd

 

Som en del af den brede landbrugsaftale fra 2021 blev der aftalt, at der skulle afsøges nye og lokale veje til et godt vandmiljø. Resultatet blev nedsættelsen af en række Kystvandråd – helt præcist fire kystvandråd. Både partnerskaber omkring Vadehavet og Ringkøbing Fjord søgte og blev tilkendt midler fra puljen.

Og nu skal vi i arbejdstøjet – inden årets udgang skal kystvandrådende aflevere deres anbefalinger til en alternativ vej til at godt vandmiljø. Sydvestjysk Landboforening er med i kystvandrådet Vadehavet og vi ser frem til arbejdet!

 


 

Grisekød til Ukrainske soldater

 

Vi har fået en forespørgsel fra en ukrainsk kvinde, Vitaliy Bondarenko, med tilknytning til Danmark. Sammen med andre ukrainere ønsker hun at gøre en forskel for Ukraine. Ind til nu har de produceret skyttegravslys og hjælper ukrainske flygtninge.

Det næste tiltag er, at producere gryderetter til ukrainske soldater. Derfor efterlyser de nu griseproducenter som kan hjælpe med f.eks. at donere brokgrise.

Har du lyst til at hjælpe med en gris eller at høre mere, så tag direkte fat i Vitaliy Bondarenko. E-mailadressen til Vitaliy fremgår af mailen med nyhedsbrevet.

 


 

Madskoler

 

4H er ved at planlægge sommerens Madskoler og søger derfor frivillige instruktører, der vil give børn sjove og lærerige oplevelser på en Madskole. I år fylder Madskoler 20 år, og det bliver en sæson fyldt med fest og fejring.

 


 

Sæt kryds i kalenderen 7. juni

 

Årets sommerudflugt afholdes den 7. juni – sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi er snart klar med programmet.

 


 

Medlemsfordele

 

Husk de mange medlemsfordele. En opdateret liste over de faste medlemsfordele er vedhæftet mailen med nyhedsbrevet.

Aktuelt kan du også få:

  • Tivolikort
  • Minicruise til Norge
  • Legoland

LEGOLAND åbner sæsonen 2023 med en spændende nyhed:

Oplev verdens første 1:1 LEGO Ferrari Monza SP1. Bygget i fuld størrelse - den første af sin slags i verden.

LEGOLAND i Billund åbnede i 1968 - nu er der 8 LEGOLAND parker i verden, som samlet har mere end 15 mio. gæster p.a.

Som medlem af L&F kan du få rabat på både entrébilletten og på overnatning. Tilbuddet kan kun benyttes med kode, som du kan få hos den forening, du er medlem af.

Kan ikke kombineres med andre rabatter eller særtilbud.

 


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk