Nyhedsbrev august 2022

Høsten er veloverstået for de fleste

 

Høsten er de fleste steder ved at være sikkert i hus. Vi glæder os over, at det blev en nem høst. I en tid hvor situationen i Ukraine skaber usikkerhed om, hvorvidt Europas kornlagre slår til, når mennesker og dyr skal brødfødes, så gør det ekstra godt at vide, at vi i Danmark mange steder har fået et udbytte over gennemsnittet.

I skrivende stund har Mette Frederiksen stillet spørgsmålstegn ved, om beslutningen og håndteringen af nedslagningen af mink var en katastrofe. Med sådan en kommentar fra landets statsminister virker det håbløst at genvinde tilliden til det politiske system. Det er skuffende og unødvendig benzin på bålet.


 

Tak for opbakningen til Ribe Dyrskue

 

Tusind tak for den store opbakning til Ribe Dyrskue, hvor 12.300 gæstede hovedengen i Ribe. Tak til alle jer, der fandt tid til at besøge skuet, og hvor mange kom forbi landboforeningens telt for at hente en af de gratis t-shirts.

Selv om det er Sydvestjysk Landboforening, der overordnet er ansvarlig for dyrskuet, er det dyrskueudvalget og den store flok af frivillige hjælpere, der igen i år sikrede, at vi – land og by – i fællesskab kunne nyde dagen på hovedengen. En stor del af dyrskuets succes måles på antal besøgende og dermed hvor mange ”ikke landbrugere”, der gik hjem med en positiv oplevelse af landbruget.

Den samfundsskabende værdi af dyrskuet er langt større end det tal, vi kan læse i regnskabet, når det engang er gjort op. Tak til alle – også jer der udstillede. Uden jer – ikke noget dyrskue.


 

Politisk besøg i teltet på Ribe Dyrskue

 

Alle medlemmer var inviteret til den politiske time i teltet. En stor flok af såvel folketingsmedlemmer som byrådsmedlemmer var mødt frem til dialog. Særligt emnerne:

  • mulig udsættelse af 4 % brakkravet
  • manglende erstatning til §3-natur i udtagningsprojekter
  • problemerne med at få renset vandløb op, som kommunerne har forsømt og beskyttet natur har indfundet sig deraf

var emner, der var til debat. Ingen af de tre problemstillinger har en hurtig løsning, og derfor fortsætter vi det politiske pres for at sikre langsigtede og holdbare løsninger på de specifikke udfordringer. Tak for en god debat til medlemmerne og de fremmødte politikere.


 

Det er sæson for vandløbsvedligehold

 

Kommunerne er i fuld gang med at skære grøde og rense op i de offentlige vandløb. En opfordring til at vi alle besøger vandløbene, og giver kommunen besked, hvis noget ikke er, som det skal være. Brug gerne app’en TipTak (Esbjerg Kommune) eller Giv et praj (Varde- og Ringkøbing-Skjern Kommuner).

August til oktober er en god tid, til at få tømt sandfangene i vandløbene. Hvis dit lokale sandfang er rendt fuld, så meld også gerne dette ind til kommunen – og gerne via app’en. Det sand der ryger forbi sandfanget kan risikere at give problemer med dårligt afvandede marker til foråret.

Det er også nu, at vi skal have vores egne private grøfter og vandløb i god stand, så efterårets nedbør kan blive ledt væk i stedet for at forsumpe markerne. Er du i tvivl om reglerne for vandløbsvedligehold er du velkommen til at kontakte Stine Bundgaard på 40 29 58 85 eller på e-mail sbp@sagro.dk.


 

Kystvandråd

 

Som en del af den landbrugsaftale, der blev indgået i oktober 2021, er aftalen, at der skal gennemføres en såkaldt second opinion. I aftalen ligger, at der skal inddrages internationale forskere til vurdering af Danmarks kvælstofindsats.

Som en del af aftalen om en second opinion er der afsat ca. 16 mio. kr. til at lave mindst tre lokalt funderede analyser, der skal afdække andre veje til målopfyldelse i det konkrete kystvandsområde.

Pengene kan kun søges af kommunerne, men det er et krav, at det sker efter aftale og igennem partnerskab med relevante interessenter, som f.eks. kan være landbruget. Disse partnerskaber får navnet Kystvandråd 2022-2023.

Sydvestjysk Landboforening tror på, at vejen til et godt vandmiljø er bred, og flere efterafgrøder og reduceret kvælstofnorm ikke har anden effekt end at give de danske landmænd hovedpine og lommesmerter.

Sydvestjysk Landboforening har etableret et partnerskaber med Varde-, Esbjerg-, Tønder- og Fanø Kommuner samt Nationalpark Vadehavet. Sammen vil partnerskabet ansøge om at blive ét af de Kystvandråd, der skal nedsættes. Det er vigtigt at få mere viden om de veje der findes til et godt lokalt vandmiljø omkring Vadehavet.

Et lignende partnerskab er indgået imellem kommunerne omkring Ringkøbing Fjord og de lokale landbrugsorganisationer i området. Uanset hvem der ender med de nationale midler, så kommer resultaterne alle danske landmænd til gode i den sidste ende.


 

Nye folketingskandidater klædes på til opgaven

 

Folketingsvalget er på trapperne – om statsministeren imødekommer Radikale Venstres opfordring til at udskrive valg senest i begyndelsen af oktober, eller vi først får valg når 2022 er blevet til 2023, ved kun de færreste.

Under alle omstændigheder skal vi snart til valg, og vi inviterede derfor i starten af august mange af de nye stjernehåb til folketinget til en snak om dansk landbrug og de udfordringer, der knytter sig særligt til Sydvestjylland. Det blev til gode drøftelser, og forhåbentlig kan vores bidrag hjælpe til at kvalificere kandidaternes mange debatter, når først valgkampen sætter ind.


 

Mød Fødevareministeren: Rasmus Prehn og formand Søren Søndergaard gæster Agerskov Kro

 

Den 12. september kl. 19.00: Kom og hør de varmeste landbrugspolitiske emner og deltag i debatten.

Du kan tilmelde dig via linket her


 

Åbent landbrug – 18. september

 

Den 3. søndag i september slår tre af foreningens medlemmer dørene op til deres produktioner. Vi glæder os til dagen, hvor by og land sammen nyder oplevelser i fællesskab. Og alle er velkomne, så der er rig mulighed for at møde kollegaer. Du har mulighed for et staldbesøg ved følgende medlemmer:

  • Pedersminde ved Aage Lauritzen, Bramming
  • Skovgården ved Carsten Christensen, Varde
  • Kjærgård Landbrugsskole, Bramming

Det er gratis at deltage men vi har brug for din tilmelding på åbent landbrug.


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk rådgiver
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk