Nyhedsbrev oktober 2022

Landbruget spiller en rolle i det kommende folketingsvalg

 

Der er fuld gang i både årets majshøst og kartoffeloptagning. En særlig efterårsstemning breder sig når maskinerne brummer ude på markerne. 

Bedst som jeg selv var ved at dække en ny stak med majsensilage i onsdags, udskrev Mette Frederiksen folketingsvalg. Valget skal stå den 1. november og frem til da, vil både stort og småt blive inddraget i valgkampen.

Vi kommer næppe uden om, at skulle bruge mange kræfter på en CO2-afgift, som statsministeren også varslede i sin åbningstale til Folketinget. Flere røde partier er ude at sætte ufravigelige krav om CO2-afgifter til landbruget, hvis de skal lægge mandater til en ny regering.

En CO2-afgift på landbrugets biologiske processer understøtter ikke en grøn omstilling af dansk landbrug. Tværtimod! En sådan afgift vil sende fødevareproduktionen og dermed arbejdspladserne ud af Danmark. Lad os nu gøre det klogt – frem for at gamble med vores arbejdspladser, kvalitetsfødevarer og klimavisioner.


 

Der er brug for at rette mange misforståelser og usandheder i valgkampen

 

Mandag aften deltog formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard i Deadline på DR2, hvor han flot sørgede for, at debatten baserede sig på fakta.

I aften - tirsdag - deltager vores eget bestyrelsesmedlem Jesper Arnth live fra kostalden i Outrup i programmet Nye kryds på TV2 News. Her fortæller han om konkrete tiltag på bedriften, som er med til at reducere CO2-udledningen.

Faktisk er landbruget allerede pålagt CO2-afgifter på samme måde som det øvrige erhvervsliv er. Så når politikkerne taler om, at pålægge dansk landbrug CO2-afgifter, så er der tale om en ekstra CO2-afgift, som lægges oven i den øvrige afgift.

Den omtalte CO2-afgift på landbruget ønsker politikerne at basere på de biologiske processer i marken og stalden. Processer som landbruget kun har ringe eller ingen indflydelse på med den nuværende teknologi. 

I samarbejde med L&F vil vi minde politikerne om, at de allerede har igangsat meget og indgået store aftaler på vores område i indeværende valgperiode. Vi har haft forlig om alt fra landbrugsaftalen over sprøjtemiddelstrategi til etablering af grøn fond.

Landbrugsaftalen havde sin første fødselsdag den 4. oktober, og selvom vi er i gang med at levere, så har politikerne endnu ikke fået fjernet alle de knaster og sikret de rammer, der skal gøre det muligt at implementere alle aftalens elementer. 

I vil høre os sige mere end én gang, at de skal passe på med overbudspolitikken på Christiansborg i valgkampen.


 

Skolebesøg - foreningen betaler bussen – vil du være vært?

 

I Sydvestjysk Landboforenings bestyrelse har vi besluttet at arbejde for, at flere børn og unge kommer ud og ser et landbrug. Børn og unge er vores fremtidige forbrugere, arbejdskraft og samarbejdspartnere, og de fleste af dem har ikke en naturlig tilgang til landbruget. Før i tiden havde de fleste berøring med landbruget – der var flere landmænd, og stort set alle kendte nogen, der boede på en gård.

Spørger du den lokale skole om, hvorfor de ikke kommer ud og besøger et landbrug, så får man svaret: Vi har ikke råd til bussen!

Så vi har besluttet at vi hvert år stiller 20 gratis busser til rådighed for skolerne. Vi har i oktober sendt indbydelser med information om de gratis busser ud til kommunerne i vores område. Kom ud og set et landbrug – Sydvestjysk Landboforening betaler bussen – læs indbydelsen til skolerne her.

Skolen står selv for at booke besøget ved en landmand, som de finder igennem L&F’s skoletjeneste - se hvilke landmænd der er klar til at tage imod skolerne via dette link.

Har du lyst til at tage imod skolerne og give dem en oplevelse på landet, så hold dig ikke tilbage. Tag fat i Stine Bundgaard og hun vil sørge for at få dig oprettet i bookingsystemet – e-mail sbp@sagro.dk eller mobil 40 29 58 85.


 

Vadehavet er i en dårlig miljøtilstand

– men hvem har skylden?

 

Miljøstyrelsen er ikke i tvivl – vandmiljøet i Vadehavet er i en dårlig tilstand og løsningen er, at stille krav om endnu flere efterafgrøder på landbrugsarealerne.

Men faktisk er det aldrig undersøgt, om det er kvælstof fra danske marker, næringsstoffer fra tyske floder eller måske fosfor-udvaskning, der påvirker vandmiljøet i Vadehavet. Og hvordan måler man kvaliteten af vandmiljøet i Vadehavet? Måler vi overhovedet på det rigtige, når vi konkluderer, at vandmiljøet er i en dårlig stand?  

Som en del af landbrugsaftalen skal der nedsættes 3-5 kystvandråd, som skal belyse andre veje end efterafgrøder på landbrugsjord til at sikre et godt vandmiljø.

Sydvestjysk Landboforening har som en del af et partnerskab med de 4 vadehavskommuner, en række grønne organisationer, landboforeninger og Ribe Digelag indsendt en ansøgning om at nedsætte et kystvandråd ved Vadehavet. Nu krydser vi fingre for, at vi bliver tildelt økonomien og muligheden for at nedsætte et kystvandråd.

Et partnerskab omkring Ringkøbing Fjord har ligeledes ansøgt om at få et kystvandråd.


 

Står du og mangler finansiering?

- til din projektidé indenfor klima- og miljøvenligt landbrug- og fødevareproduktion?

 

Innovationsfonden er klar med et særprogram – Missionsbooster – hvor de understøtter fremtidens løsninger på de grønne udfordringer.

Hver virksomhed kan søge mellem 1,5 mio. – 5 mio. kr. pr. projekt.
Missionsboosterens bidrag kan maksimalt udgøre 70 % af virksomhedens relevante udgifter til projektet. Den resterende del dækkes af virksomheden selv. Udgifterne opgøres efter faktiske udgifter til lønninger, videns-leverandører og materialer/udstyr. 

Har du en grøn idé, som mangler projektfinansiering?
Du kan læse meget mere om Missionsbooster-programmet via linket her.


 

Husk økologisektionens årsmøde den 27. oktober

 

Torsdag den 27. oktober afholdes økologisk årsmøde på Landbrugsskolen Sjælland ved Høng.

Foreningerne bag SAGRO har besluttet at sponsere bussen til årsmødet. Ønsker du at deltage i den fælles bustransport, kan du læse mere her.

Sidste frist for tilmelding til bustransporten er den 21. oktober. Husk du skal selv tilmelde dig årsmødet senest den 20. oktober.


 

BNBO – muligheden for frivillige aftaler udløber snart

 

Er du lodsejer indenfor et BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder), og har du endnu ikke drøftet en frivillig aftale med vandværket, så er det ved at være sidste udkald.

Som en del af den politiske aftale omkring pesticidfri drift i BNBO, som blev indgået i januar 2019, er der lagt op til, at muligheden for at indgå frivillige aftaler skal udløbe ved udgangen af 2022.

Aftalen skal evalueres i efteråret 2022, hvor aftaleparterne skal drøfte mulige lovindgreb de steder, hvor der ikke er indgået frivillige aftaler.

Men folketingsvalget udsætter denne evaluering, og vi må derfor vente lidt endnu på at finde ud af, hvad det betyder for de mange lodsejere, der endnu ikke har indgået en frivillig aftale – af den ene eller den anden årsag.

Mange spørger vores politiske sekretariat, i hvilket prisleje erstatningsstørrelsen bør ligge. For at kunne svarer på dette er det vigtigt, at kende følgende:

  • Hvad er jorden værd? Altså hvad kan du sælge jorden til i dag?
  • Er der lagt op til begrænsninger ud over pesticider – f.eks. begrænset gødning?
  • Er der brug for at trække lige linjer, så aftalen ikke baseres på hele og halve cirkler?

Hvis der kun er tale om erstatning for pesticidfri-drift, så skal erstatningen ligge på omkring 60 % af jordværdien. Det er slået fast i tre forskellige overtaksationskommissioner rundt om i landet i den senere tid.

SEGES, Danske Vandværker og DANVA har forhandlet sig frem til en fælles skabelon for aftalerne. Har du brug for skabelonen til at indgå din aftale, så tag fat i Stine Bundgaard e-mail sbp@sagro.dk eller mobil 40 29 58 85.


 

Ny medlemsfordel

- tandforsikring med dækning på op til 80 %

 

Landbrug og Fødevarer har indgået et samarbejde med Dansk Tandforsikring om et attraktivt tandforsikringsprodukt, som alle medlemsvirksomheder kan tegne - både til virksomheden og til landbrugsfamilien.

Tænderne er den eneste del af kroppen, hvor det offentlige sundhedsvæsen ikke hjælper til, når tandsygdomme og ældeskader rammer. Derfor kan man med en tandforsikring sikre både sin families og sine medarbejderes tandsundhed ved at tegne en tandforsikring.

Den samlede præmie er fuldt fradragsberettiget for virksomheden. Medarbejderne bliver beskattet af præmien, mens alle udbetalinger fra forsikringen er skattefri. Forsikringen dækker behandlinger med op til 80%.

Se mere om det nye medlemstilbud via linket og i pdf’en herunder. Du kan se alle dine medlemsfordele via dette link.

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk rådgiver
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk