Landboret

Landboretsrådgiverne i SAGRO samarbejder med bestyrelsen for Jysk Landboforening om at virke for landbrugets erhvervsmæssige interesser og at påvirke arbejdet vedr. forskellige planarbejder i forhold til offentlige myndigheder.

Landboret omhandler især arbejdsopgaver relateret til det åbne land, hvor der opstår interessekonflikter mellem landmænd og myndigheder.

Konflikterne kan dreje sig om restriktioner, der pålægges landmænd af hensyn til miljøet, eller det kan dreje sig om samfundsinteresser som anlæg af veje, spildevandsledninger, elmaster eller lignende.

Der rådgives også generelt om forhold og vilkår, man som lodsejer skal forholde sig til ved dyrkning af landbrugsarealer i det åbne land.

Som medlem af Jysk Landboforening kan du vederlagsfrit kontakte en af vores landboretsrådgivere for råd og vejledning i sager af principiel karakter. Hvis du efterfølgende vil gøre brug af landboretsrådgivning til specifikke spørgsmål, vil der blive faktureret efter vores normale timesatser.

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores rådgivere.

Esbjerg Kommune og landbruget har i fællesskab talt om, hvordan dialogen med lokalsamfundet kan forbedres og hvordan ansøgningsprocessen, når store husdyrbrug skal etableres eller udvides, kan forløbe mere gnidningsfrit.

Herunder finder du de konkrete anbefalinger.

 


 

Høringssvar til Vandområdeplaner 2021-2027

Herunder finder du høringssvar indsendt på vegne af foreningerne i juni 2022 vedr. Vadehavet og Ringkøbing Fjord.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Stine Bundgaard
Politisk rådgiver

Tlf. 96 29 66 02
Mobil 40 29 58 85

sbp@sagro.dk