Nyhedsbrev december 2020

Glædelig jul og godt nytår!

 

Året er på vej mod sin afslutning og julen venter lige rundt om hjørnet.

Efter et mærkeligt år i corona skygge, med masser af aflysninger og minkskandalen, må vi prøve at se fremad.

Næste år venter forhåbentligt en fair, fuld og hel erstatning til minkerhvervet og hele følgeindustrien.

Landbruget er omdrejningspunktet i mange af de politiske dagsordner der omhandler klima, miljø og biodiversitet. Det skyldes i langt overvejende grad, at vi som landmænd er Danmarks største arealforvaltere men ikke mindst også, at vi er nøglen til at løse mange af samfundets udfordringer. Landbruget er ikke problemet men vi er en del af løsningen. Det er vigtigt at holde sig for øje – særligt i den kommende tid. For uanset hvor vi kigger hen, så er der forventninger til vores måde at forvalte vores jord og landbrug på. Jeg kan derfor ikke sige det ofte nok – søg indflydelse!

Læste du lederen i den seneste udgave af Grobund? Her opfordrede jeg til at stille op til bestyrelsen i vandværket, tale med lokalpolitikere, deltage i landboforeningens arrangementer og meget mere. 2021 byder på Vandområdeplan 3, som kan komme til at få store konsekvenser for landbruget, hvis flertallet i Folketinget fortsætter med at dreje på skruen med f.eks. efterafgrøder. Vi er klar til 2021, som kan blive et afgørende politisk år for landbruget.  

På vegne af Sydvestjysk Landboforening ønskes alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 


 

Fødevareministeren kom på besøg

 

Den nye Fødevareminister står foran en lang række af opgaver. Landbruget har mistet tilliden til myndighederne og en af de vigtigste opgaver er at genskabe netop den forliste tillid.

Den nye Fødevareminister har ingen fortid i landbruget og derfor er det helt nødvendigt at klæde Rasmus Prehn mest muligt på, så han hurtigst muligt får øje for de konsekvenser en uhensigtsmæssig politik kan have for erhvervet. Fødevareministeren har i december været på tur rundt i Danmark for at se på landbrug.

Socialdemokratiets Fødevareordfører Anders Kronborg sikrede vores mulighed for et møde med ministeren, hvor mælkeproducent Laust Bendix Jensen lagde rammer til besøget. Vi afleverede i fællesskab stærke budskaber til ministeren, som lyttede interesseret.


 

Der er hjælp at hente flere steder

 

Efter afholdelse af tre møder for minkavlerne, hvor deltagerne både deltog fysisk og online, står det klart og tydeligt at situationen for de berørte er historisk og forfærdeligt trist, men også meget forskellige for den enkelte avler afhængig af alder, uddannelse og økonomi.

Både SAGRO og kommunerne står klar med eksperter indenfor alle felter uanset om det gælder jura, økonomi og SKAT, sorg og personlig krise, eller kommunale tilbud om uddannelse, iværksætteri eller forsørgelsesgrundlag.

På denne side kan du finde link til kontakter.

Tøv ikke med at kontakte vagtlægen eller psykiatrisk hotline mellem jul og nytår.

Beredskabspræsten AKUT nummer for Region Syd: 23 63 80 92

Krisepsykologisk beredskab. Region Syd mink-avler hotline: 9944 5060


 

Vand og vand!

 

Drikkevand – initiativet er dit!

Er du lodsejer indenfor et Borings Nært Beskyttelses Område (BNBO), så er det tid til at tage fat i vandforsyningen. Det er vigtigt at komme tidligt i gang med drøftelserne omkring, hvor den sprøjtefriezone skal være i marken, er der mulighed for etablering af en natur- og vildtkorridor, skovrejsning osv. Der er mulighed for mange løsninger, når lodsejerne og vandforsyningerne i fællesskab skal finde på tiltag der kan beskytte drikkevandet i BNBO. Det væsentligste er at der er tid nok til processen, så tag gerne fat i vandforsyningen i starten af 2021 og få startet dialogen op. Har du brug for rådgivning kan du kontakte vores politiske rådgiver Stine Bundgaard på 40 29 58 85.

 

Ensilagesaft skal ikke i vandløbet

Hvert år oplever kommunerne, at der ledes ensilagesaft til vandløbene. Det betyder lokale forureninger af vandmiljøet til følge. Det er vigtigt at ensilagesaften opsamles, så vores fælles indsats med vådområder, minivådområder, okkersøer og ændret afledning af husspildevand ikke i sidste ende bliver forgæves. Varde Kommune har skrevet mere uddybende information om emnet, som du kan læse i pdf filen på siden her


 

Kongeåen – er tredje gang lykkens gang?

 

Det er med stor skuffelse, at vi netop har modtaget besked om, at det multifunktionelle jordfordelingsprojekt (MUFJO) ved Kongeåen ikke havde opnået tilsagn ved Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen har opsat et system, hvor der tildeles point efter ansøgningens indhold. Ansøgningen til projektet ved Kongeåen havde ikke fået point for f.eks. beskyttelse af drikkevandet eller skovrejsning – da ingen af delene er en mulighed i marsken. Det var projektets andet forsøg uden succes.

Der åbner en ny ansøgningsrunde til marts 2021 – er tredje gang mon lykkens gang? Vi stiller os selv spørgsmålet om MUFJO er et stærkt nok værktøj til problemløsning i Vestjylland – vil der ikke altid være et østdansk projekt, der kan varetage flere interesser og dermed opnå flere point i systemet?

Når skuffelsen har lagt sig, bliver det spændende at se hvilke projekter der har opnået tilsagn og hvad disse projekter indeholder.


 

 

Anders’ sag kom også andre landmænd til gode

 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er der ved fælles indsats mellem SAGROs Politiske Sekretariat, Landbrug & Fødevarer og en vedholdende landmand, Anders Dyrberg i Sunds, lykkedes at få Landbrugsstyrelsen til at ændre praksis, så opdyrkning af 0,37 ha §3-udpeget jord ikke længere bliver betragtet som en overtrædelse med krav om KO. Landbrugsstyrelsen har nu tilbagebetalt 116.000 kr.

Landbrugsstyrelsen vil genoptager sager, hvor de fejlagtigt har krævet en tilbagebetaling af EU-støtte. 

Hør historien i denne lille film med Helle Borum.


 

Find årets juletræ

 

Åbent Landbrugs hjemmeside hjælper hele familien Danmark med at finde årets juletræ og gårdbutikken.


Forberedelserne til jul er i fuld sving, og det bliver næppe rigtig jul, før træet er på plads. Du kan hente eller selv fælde dit juletræ hos en af de lokale juletræssælgere. Træk i det varme tøj og oplev den hyggelige julestemning på landet.

Find en juletræssælger tæt på dig på det store Danmarkskort på https://aabentlandbrug.dk/jul


Mhhhh, snart dufter der skønt i de danske køkkener. Til jul skal maden være ekstra god og lavet med de bedste råvarer. I mange gårdbutikker kan du købe lækre delikatesser, kød og grønt til julemiddagen. Besøg en gårdbutik og støt lokalt.

Find en oversigt og gårdbutikker på: https://aabentlandbrug.dk/gaardbutikker


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk