Nyhedsbrev oktober 2020

Opråb til ministeren: Slå ikke raske mink ned!

 

Vi har sendt et opråb til ministeren for at få ændret strategien i bekæmpelse af corona i minkbesætninger i samarbejde med Preben Friis-Hauge, formand for Plan og Teknik, Varde Kommune, Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening, Henning Christensen, formand for Fyn og Sydjyllands Pelsdyrafdeling, og Jan Kjeldsen, minkdyrlæge, LVK.

Vi kræver at fagligheden kommer i brug NU inden strategien om nedslagtning af raske dyr koster mange års avlsarbejde, spild af skind kort før pelssæsonen samt ødelæggelse af erhvervet. Læs mere her.

Det er et kæmpe mentalt pres minkavlerne står med. SAGRO og foreningerne tilbyder gratis krisehjælp til de berørte. Læs mere her.


 

Vandløbsmøder 2020

 

Vandløbsmøderne holdes i år lokalt rundt i Sydvestjysk Landboforenings område for at minimere risikoen for smitte med corona-virus. Der er sendt en særskilt invitation ud til alle medlemmer. Vi har valgt lokaler, hvor vi kan holde god afstand til hinanden. Med god afstand og uden håndtryk vil, vi sammen med jer, drøfte hvad der rører sig politisk på vandløbsområdet, ligesom vi skal omkring de lokale vandløb. Der sker meget på vandløbsområdet i denne tid og vi håber at mange vil deltage i årets vandløbsmøder – alle er velkommen!

Se invitationen for tid, sted og tilmelding.


 

Vandløbsvedligehold i de beskyttede naturområder

 

Vi oplever at kommunerne prioritere vandløbsstrækninger i tilknytning til landbrugsjord højt og det sætter vi selvfølgelig pris på. Men hvad med de vandløb, som løber igennem naturområderne, får kommunerne også passet og vedligeholdt disse strækninger?

Vi ser desværre nogle steder, at kommunerne ikke passer vandløbsstrækninger ind igennem naturområderne og det giver en flaskehals i vandløbet, som vist på illustrationen herunder. Manglende vedligehold af en vandløbsstrækning, som f.eks. den på illustrationen, har store afvandingsmæssige konsekvenser for de marker der afvander til vandløbet opstrøms naturområdet. Der kan være flere grunde til, at kommunerne springer de vandløbsstrækninger, der løber igennem naturområderne over, men uanset er kommunerne forpligtiget til at følge vandløbets regulativ. Hvis kommunerne forsømmer deres vedligeholdelsespligt over en længere årrække, kan det blive besværligt at vende tilbage til et fornuftigt niveau af vedligehold i vandløbet.

Vi vil derfor opfordrer jer til, ikke kun at holde et vågent øje med vandløbene i tilknytning til jeres egne arealer men også de vandløbsstrækninger der løber igennem naturområderne. Brug kommunernes app til indmelde problemer eller grib knoglen og ring.

App til at indmelde problemer: "TipTak" i Esbjerg Kommune og "Giv et praj" i Varde Kommune.


 

Vandrådsarbejdet 2019-2020 er afsluttet


Vandrådene har afsluttet deres arbejde. Miljøministeriet mener, at der er behov for at forbedre vandmiljøet i Danmark og vandrådene har i den forbindelse medvirket til at prioritere de indsatser, som kan implementeres i vandløbene. Helt overordnet skal der fjernes spærringer i vandløbene, så fiskene har adgang langt op i vandløbssystemerne, ligesom der skal laves strækningsbasserede indsatser, så fisk, planter og smådyr får bedre levebetingelser. Det er dog vigtigt at understrege, at kommunerne først skal i dialog med lodsejerne inden arbejdet med vandløbsforbedringerne går i gang. Ligeledes er der ingen tvang i projekterne – lodsejerne har retten til at sige nej.
Arbejdet vil stå på over seks år fra 2021 til 2027.

Vadehavet

I vandrådet til Vadehavet var der enighed om en række kriterier, som kommunerne skal lave vandløbsindsatserne efter. For spærringerne er det kriterier som, fjern spærringer nede fra i vandløbssystemet og op efter, fjern spærringer hvor der er gode fysiske forhold opstrøms og åben kun rørlægninger hvor der kan tages tilstrækkelige arronderingshensyn.

For de strækningsbaserede virkemidler, prioriterede vandrådet udskiftning af bund og udlægning af groft materiale. Genslyngning og hævning af vandløbsbund skal kun ske i forbindelse med ekstensive arealer, hvor afvandingsmæssige interesser ikke påvirkes.

Ringkøbing Fjord

Også i vandrådet til Ringkøbing Fjord var der enighed om en række kriterier, som kommunerne skal lave vandløbsindsatserne efter. Vandløbsindsatser skal planlægges på strækninger med godt fald og indsatser må ikke bevirke at vandspejlet hæves, så det giver afvandingsmæssige problemer på dyrkningsfladen, medmindre det på forhånd er aftalt med lodsejerne.


 

Virtuelle medlemsmøder

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne afprøve et nyt og dynamisk koncept med virtuelle medlemsmøder. Ikke for at aflive det traditionelle fysiske medlemsmøde, men for at give medlemmerne et indblik i maskinrummet på Axelborg og SEGES på trods af udfordringer med at mødes fysisk for tiden. Og så er det da også smart, at man kan deltage på medlemsmødet uanset om man befinder sig på kontoret, har lyden i øret mens man kører i traktoren eller gør noget helt tredje. 

De virtuelle medlemsmøder bliver afholdt løbende henover efteråret og vinteren, og vil have et kortere format med oplæg om og spørgsmål til et aktuelt politisk emne - og en samlet varighed på ca. 45 minutter. 

Vi håber, at de løbende virtuelle medlemsmøder vil være en håndsrækning til alle bestyrelsesmedlemmer i foreningerne, som kan være med til at sikre, at alle føler sig godt klædt på til de faglige samtaler og diskussioner med medlemmerne.

En række af on-line møder

Der vil blive en hel række af møder og de første er allerede afviklet. De kan efterfølgende ses via linkene herunder. 

Hvad betyder det for os som landmænd?

Du bliver opdateret på den politiske udvikling for aktuelle sager og udvider dit kendskab til de faglige udfordringer i erhvervet.

Bliv klædt på til snakken med din nabo og andre kollegaer om de udfordringer landbrugs- og fødevareerhvervet står med aktuelt og på en længere bane. Samtidig bliver du opdateret på, hvordan Landbrug & Fødevarer arbejder for dine interesser og kan stille spørgsmål til oplægsholderen om det aktuelle emne.


 

LandmandsPension

 

Tidligere formand for Centrovice, Niels Rasmussen, har valgt at være meget åben vedrørende sit sygdomsforløb, og han har også sagt ja til at stille op og fortælle om, hvordan LandmandsPension i den sammenhæng har hjulpet ham med at bevare det økonomiske overblik, og dermed i realiteten hjulpet ham bedre gennem behandlingerne. Se filmen her

Læs mere her.


 

LF Fordelsshop

Stå skarpt i efteråret. I denne måned er der eksklusive jakker og veste fra Nimbus Nordic i fordelsshoppen. Jakkerne er designet i Danmark og det kan ses og mærkes på både design og funktionalitet.

Det er snart jul og derfor skal der ryddes op på lagrene i Fordelsshoppen, så der kan blive plads til julevarer. En masse gode ting er sat ekstra meget ned i Outlet, og så er der fri fragt.

Læs mere her.

Medlemmer af landboforeningen har modtaget rabatkoden på mail.


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk