Nyhedsbrev februar 2022

Foråret er på vej

 

Foråret og lyset er på vej nu! Dagen er i skrivende stund tiltaget med mere end 2 timer!

Alligevel er der udfordringer nok at tage fat på. Ikke mindst er økonomien i griseproduktionen udfordret af lave afregningspriser samt høje foder- og energipriser.

Vandplaner er i høring nu og frem til 22. juni 2022. Landbrug & Fødevarer kigger nærmere på det, og indleder med en konference på Christiansborg, der påpeger flere problematikker., som referanceår, modelberegning, ensidig fokus på kvælstof, og manglende inddragelse af årstidernes betydning og vandudveksling. Både Landbrug & Fødevarer og de lokale foreninger. vil udarbejde høringsvar.

Mange steder i de 270 sider Vandområdeplaner henvises til Landbrugsaftalen, der endnu ikke er udmøntet, hvilket gør planen noget diffus. Vi bør muligvis koncentrere vores politiske indsats omkring second oppinion, som kan blive afgørende for en ny fremtidig vej mod "God økologisk tilstand" i al vand. Et paradigmeskifte er nemlig tiltrængt og nødvendigt.

EU's landbrugsstøtte (CAP) er under forandring og udmøntning. Det vil for de fleste betyde lavere støtte og ny bureaukrati. Godt vi har SAGRO-husene fyldt med dygtige planteavlsrådgivere, der får styr på de nye regler og skemaer, når tid er! 

Heldigvis er vi i landbrugserhvervet omstillingsparate. "Det bliver godt igen", synger Poul Krebs. Det tror vi på! Og det kæmper vi i fællesskab for!

Coronarestriktionerne er væk, og det betyder mange aktiviteter af faglig og social karakter. Herunder kan du se de kommende arrangementer.

Vi håber at se mange – der er lidt for enhver!

Ses vi?

 


 

Ny borgmester i Varde Kommune – velkommen Mads!

 

Vi har nu haft lejlighed til at holde det første møde med Mads Sørensen.

Her blev der i enighed slået fast, at Varde Kommune altid har været - og fortsat er - en landbrugskommune! Vi skal værne om erhvervet og vi skal sikre en bæredygtig udvikling – ikke mindst økonomisk bæredygtig.

Vi skal have fokus på at sikre arbejdspladser rundt om i hele kommunen og selvfølgelig have øje for, at erhvervet kan tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Ambitionerne for vores erhverv er store, men ofte står en række komplekse regler i vejen.

Heldigvis sætter Varde Kommune handling bag ordene. Mads introducerede os til kommunens arbejde for at afbureaukratisere erhvervsområdet. Der er samlet et helt hæfte, hvor tvivlsom lovgivning er listet og sendt til folketingspolitikerne, KL og øvrige beslutningstagere.

Det er et meget velkomment initiativ - vi ser frem til samarbejdet!


 

Studietur til København

 

Bestyrelsen i Sydvestjysk Landboforening og Jysk Landbrug drog sammen afsted mod hovedstaden for at samle inspiration og danne netværk.

På turen stoppede vi hos Søren Ilsøe, som er mester i "Concervation Agriculture", hvor minimal jordbearbejdning giver ideelle vilkår for jordens frugtbarhed og diversitet, samtidig med at der spares tid og energi på traktoren.

På Axelborg fik vi indlæg om den aktuelle politiske dagsorden, vandplaner i høring, og brugen af de sociale medier. Herefter gik turen til Christiansborg, hvor Anders Kronborg og Ulla Tørnæs tog os rundt i demokratiets højborg.

På vej retur stoppede vi i Høje Tåstrup hos Nordic Harvest, der dyrker salat i 14 etager i en lagerbygning uden jord og ved hjælpe af kunstig lys, vand og næringsstoffer. 

Måske fremtidens produktionsform, hvis landbrugsjorden skal anvendes til andre formål, der skal fremmer klimaet og biodiversiteten, såsom natur, skov eller energiproduktion.

Alt i alt en tankevækkende og inspirerende tur til det fortsatte politiske arbejde i de to landboforeninger.

 


 

"Landbruget har fremtiden" 22. februar kl. 18.15

 

Kom til Kjærgård Landbrugsskole og hør om fremtidens muligheder – og mød dem, der går forrest

Aftenens middag smager af fremtidens fødevarer.
Vi smager på de danske produkter og lytter til dem, som har øje for fremtidens trends.
Debatten sikrer, at vi kommer tættere på hinanden.

Program

 • Spisning
 • Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer – Dansk Landbrug har fremtiden
 • Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening – Fremtidens fødevarer er plantebaserede 
 • Jesper Burgaard, adm. direktør i KMC – Følg efterspørgslen
 • Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard – Sådan producerer vi fremtidens fødevarer
 • Velkommen i sofaen – Debat mellem salen og indlægsholderne
 • Tak for i aften – grillen er tændt

Aftenens ordstyrer: Anders Søgaard
Pris for deltagelse: 50 kr. – betales kontant eller via MobilePay ved indgangen.

Husk tilmelding senes 14. februar her.


Økonomiaften og Anne Glad


Kom med til økonomiaften og foredrag med Anne Glad den 3. marts kl. 19.00 i Billund.

Arrangementet er et samarbejde mellem SAGRO og ejerforeningerne 

Program:

 • Velkomst v/H.C. Gæmelke, Jysk Landbrug, og direktør Bjarke Poulsen, SAGRO
 • Klima – indtægt eller udgift, ESG er det noget jeg skal tænke på? v/afdelingsleder Lasse Frost og klima- og miljørådgiver Rasmus Frost
 • Foreløbige regnskabsresultater og forventninger til 2022 v/afdelingslederne Jacob Hvalkof og Søren Strebel
 • Udfordringer ved generationsskifte, også skattemæssigt v/direktør Palle Høj 
 • Anne Glad: Kan det bære?
  Den danske befolkning går op i bæredygtighed. Men hvad betyder det egentlig? Det er svært at finde rundt i, hvad de bæredygtige valg er. 
  I foredraget rydder Anne Glad op i begreberne og præsenterer nogle forskellige perspektiver på bæredygtighed.

Det er gratis at deltage.
Sidste frist for tilmelding er 28. februar her.


 

Generalforsamling 2022

 

Kom med til foreningens generalforsamling 14. marts. Vi starter med spisning kl. 18.30.

Har du tid og lyst til at stille op til bestyrelsen, så kontakt formanden, for mere information.

Gæstetaler er Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet.

Indkaldelse og tilmelding følger senere.


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk