Nyhedsbrev april 2022

Forår og nyt foreningsår godt i gang

Generalforsamling 2022

I år kunne vi igen mødes fysisk til generalforsamling. Det var en stor fornøjelse at byde medlemmerne velkommen i Esbjerg til spisning og traditionsrig generalforsamling med beretning, debat og regnskabsgennemgang.

Derefter fik vi et indblik i EU's arbejde ved Asger Christensen. Der er mange fortsat store dagsordener, der i fremtiden vil påvirke danske landbrug, heri blandt krigen i Ukraine, ny landbrugsreform (CAP), landbrugsaftalen med bindende reduktionsmål for CO2 og kvælstof.

Der er nok at tage fat på, og det er vigtigt, at vi står sammen i erhvervet. Du kan læse mere om vores generalforsamling her

Tak til Karen Kjær og Rene Ditlevsen, som ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Kåre Flye Andersen og Henning Christensen.

Goddag til Esbjergs nye Klima & Miljøudvalg

Sydvestjysk Landboforening har haft det første dialogmøde med Esbjergs Klima & Miljøudvalg, som bl.a. har ansvaret for landbrugsområdet. Der er meget at tage fat på i Esbjerg – vandløbsvedligehold, PFOS-forurening, lodsejeraftaler i BNBO, klimahandlingsplaner og meget mere. Der var en god dialog om de mange og tunge opgaver der skal løses med udvalgets næstformand Alex Sørensen og Kurt Bjerrum. Udvalgsformanden Jørgen Ahlquist var forhindret af sygdom.

Kaffemøder

For nyligt tog jeg en tur rundt i Varde Kommune og drak kaffe med flere af jer. Det var en god oplevelse, hvor der blev drøftet aktuelle problemstillinger fra jeres lokalområde. Der findes ikke en hurtig løsning til alle problemstillinger, men uanset er det vigtigt at få talt om de steder, hvor vi kan gøre en forskel. Jeg kommer gerne forbi og drikker kaffe med både dig og dine naboer. Så tag fat i formanden eller sekretariatet, hvis du har noget på hjerte.

 


 

Grøn skattereform - truslen om en CO2e-afgift er reel

 

I februar mødtes formand for Sydvestjysk Landboforening Niels Laursen med adm. direktør for Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen, Varde Kommunes borgmester Mads Sørensen, udvalgsformand Preben Friis-Hauge og kommunaldirektør Mogens Pedersen, hvor de drøftede truslen om en høj CO2e-afgift, som kan føre til markant tab af arbejdspladser i blandt andet Varde Kommune. Af den grønne skattereform fra december 2020 fremgår det, at CO2e-afgiften bør være et afgørende instrument til at indfri 70 pct.-målsætningen, men det vil give store konsekvenser for landets landbrugskommuner.

CO2-afgift angiver en afgift på udledningen af kuldioxid fra fossile brændsler. CO2-indholdet i de enkelte fossile brændsler er relativt fast, og dermed kan CO2-udledningen måles på baggrund af mængden af brændsel.

CO2e-afgift angiver en afgift, der pålægges udledningen af alle drivhusgasser, herunder metan og lattergas. Drivhusgasserne omregnes til CO2-ækvivalenter, der forkortes CO2e. Den præcise udledning af metan og lattergas fra landbruget afhænger af en række lokale forhold (fx jord, planter, foder, lys, varme mv.), og baserer sig derfor på beregninger behæftet med en markant usikkerhed.

Resultatet af mødet blev, at Varde Kommune, Sydvestjysk Landboforening og Landbrug & Fødevarer i fællesskab vil fortælle beslutningstagerne om de fatale konsekvenser en CO2e-afgift vil få. Fødevareproduktionen vil flytte ud af landet – sandsynligvis med et større globalt CO2-aftryk til følge.


 

Kjærgård Landbrugsskole – Dansk Landbrug har fremtiden!

 

I februar satte Sydvestjysk Landboforening sammen LU og Kjærgård Landbrugsskole fokus på fremtidens fødevarer. Arrangementet startede med spisning, hvor alle de 170 deltagere fik en vegetarisk platte – med det var aftenen skudt i gang! De mange gæster smagte først på maden med skepsis, men roste hurtigt smagsoplevelsen og den smukke anretning – men ikke uden lettere forundring over hvor velsmagende retterne rent faktisk var.

Aftenens fire indlægsholdere kom med korte skarpe indlæg, og efterfølgende deltog de i en paneldebat med salen. Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer, Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, Jesper Burgaard, adm. direktør i KMC og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard, gav alle deres syn på fremtidens fødevarer.


 

Bonnesen og Kronborg så på landbrug i Esbjerg Kommune

 

I regn og blæst tog vi imod de to folketingsmedlemmer Erling Bonnesen (V) og Anders Kronborg (A). Som landbrugsordfører fra hver deres parti var de rundt og se på landbrug. Vi tog dem med på tre staldbesøg ved henholdsvis en konventionel mælkeproduktion på Hedebo ved Ribe – økologisk mælkeproduktion med stort klimafokus ved Permeco i Farup og konventionelle slagtekalve ved Kurt Bjerrum ved Gørding.

Vi var langt omkring – skrappe brandkrav til staldbyggeri, dyrevelfærd, klima, CAP-reform, landbrugsaftalen, grøn skattereform og meget andet. En formiddag med en god og nuanceret debat. Det er ikke nemt at sikre de bedste rammer for landbrugets grønne omstilling, men vi skal turde prøve! De gode løsninger finder ikke sig selv og politikkerne har et stort ansvar i at sikre rammerne, for at nye grønne tiltag kan blive en realitet.


 

Bæredygtig økonomiaften

 

Mange var mødt op til økonomiaften i Billund for at høre de første regnskabsresultater, få mere viden om ESG, selskaber og skat samt opleve Anne Glad med foredraget "Kan det bære?" arrangeret af SAGRO og foreningerne.

Overordnet set konstateres at alle faggrene i gennemsnit har tjent penge i 2021 på trods af store udsving og stigende udgifter til foder og energi.

Anne Glad konkluderede, at danskerne siger, at de gerne vil leve mere bæredygtigt, men i praksis styres vores forbrug af lette løsninger og gamle vaner. 2 år med corona og nu krigen i Ukraine, med usikkerhed om energi- og fødevareforsyning, vil skygge for vores fokus på bæredygtighed en tid.   

En god aften med masser af stof til eftertanke.

Du kan læse mere om de to afholdte økonomiaftner her.

Vil du vide mere om ESG og klimaværktøjet "ESGreen Tool" så deltag gratis på de kommende Klimadage enten i Aulum eller Esbjerg. Læs mere herunder. 


 

Tjek af lavbund – gratis for medlemmer

 

Foreningerne bag SAGRO har besluttet at give en hjælpende hånd til igangsættelse af flere lavbundsprojekter. Der er behov for hurtig handling nu på frivillige kollektive virkemidler. Der er forskellige puljer, som kan ansøges, og det kan være vanskeligt at få overblik over, om der er potentiale på din ejendom.

Derfor kan du nu som medlem får en gratis screening af dine arealer.

Udfyld denne formular og du vil blive kontaktet af en rådgiver: https://www.sagro.dk/faa-et-tjek-af-lavbundsjord-kun-for-medlemmer

Tilbuddet gælder "først til mølle" og så længe "lager haves".


 

Faunastriber 2022

 

Husk tilmeldingsfrist for faunastriber som er den 26. april. Tilmelding skal ske på www.faunastriber.dk, hvor du også kan læse mere om projektet.

Frøblandingen består af 10 forskellige blomstrerende arter, hvoraf de fleste er flerårige. Det er derfor bedst at faunastriben bliver placeret et sted, hvor den kan ligge i flere år. Den bedste placering er i kanten af en mark, som grænser op til et levende hegn, et dige, en skov eller et naturområde.


 

Kom til klimadage!

 

Alle landbrug skal de kommende år gøre en ekstra indsats for at sikre et lavere klimaaftryk fra landbrugsproduktionen. Nu er der konkret hjælp at hente med klimaværktøjet ESGreen Tool, der kan beregne klimaaftrykket på din bedrift og understøtte dine valg af klimatiltag.

Foreningerne, SAGRO og SEGES inviterer dig til klimadage i Aulum og Esbjerg den 5. eller 6. maj, hvor du både vil få de overordnede begreber på plads, men også mulighed for at regne på din egen bedrifts klimaaftryk og beregne på mulige forbedringer og konkrete tiltag.

Der vil medvirke medarbejdere fra SAGRO og SEGES, som alle vil dele viden og hjælpe dig til blive forberedt på fremtidens krav og den grønne dagsorden.

Det er gratis og inklusiv forplejning. Du kan læse mere og tilmelde dig her.


 

Hjælp til Ukraine

 

Den blå himmel og den gule kornmark minder om os Ukraines flag og den forfærdelige situation befolkningen er i. Mange vil gerne hjælpe de ukrainske ansattes familier og venner  samt andre flygtninge fra krigen. Vores kommuner har etableret forskellige initiativer og hotlines i den forbindelse, og Region Syddanmark har oprettet en hotline med krisehjælp, som alle kan benytte.

Du finder relevante links her:

Varde: https://vardekommune.dk/situationen-i-ukraine/

Esbjerg: https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/ukraine

Ringkøbing-Skjern: https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/ukraine#:~:text=Situationen%20i%20Ukraine

Landbrugsinfo: https://www.landbrugsinfo.dk/public/0/6/8/ukraine_info_landmand_medarbejder

Du kan også kontakte SAGRO, Løn og HR, hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansættelse af flygtninge på 70212040.


 

Ekstra fokus på markstakke i Esbjerg og Fanø Kommuner

 

I Esbjerg og Fanø Kommuner bliver der sat ekstra fokus på markstakke i løbet af 2022.

Kommunerne vil med en række ekstra miljøtilsyn sætte fokus på reglerne om opbevaring af husdyrgødningsbaseret kompost i markstakke. Indsatsen målrettes mod ejendomme, hvor det ud fra luftfoto formodes, at der er markstakke som ligger samme sted flere år i træk uden at være overdækket.

Husdyrgødningsbaseret kompost (herunder visse typer dybstrøelse) må under visse betingelser opbevares i markstakke. Nogle af kravene til sådanne oplag er, at de skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning og at oplaget højst må være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.


 

Kontante medlemsfordele

 

Der findes også mange andre medlemstilbud på forsikringer, briller, arbejdstøj, LEGOLAND og meget mere. Du finder det hele her.

I mailen med dette nyhedsbrev finder du de mest brugte koder.

Giv dine kolleger, kunder og samarbejdspartnere en anerkendende hilsen med på vejen med en skøn påskegave.
Når du køber for min. kr. 5.000,- ex. moms via vores onlineshop, kvitterer vi med en Snowball lampe fra Spring Copenhagen til en værdi af kr. 499,-


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk