Nyhedsbrev juni 2023

Tidlig tørke

 

I skrivende stund ligger tørkeindekset på mellem 9 og 10 i vores lokalområde – det gør sig i øvrigt gældende for hele landet. Der er kun kommet meget sparsom nedbør siden starten af maj og det har betydet tidlig tørke og afgrøder der er kommet dårligt fra start.

Der er dog udsigt til vand i den kommende uge – både som tordenbyger og som mindre kraftige byger – jeg håber vi får rolig silende dagsregn i vores område, det kunne vi godt bruge! Generelt har den lille smule regn vi har fået været skævt fordelt og kan man ikke vande, så begynder det at se sløjt ud med høsten.

For dem som kan vande, begynder årets markvandstilladelser at være opbrugt og der er behov for at søge ekstra vand til afgrøderne. Vær særligt opmærksom på, at hvis du går ud over din vandingstilladelse uden at have søgt om en udvidelse ved kommunen, kan der komme Krydsoverenstemmelseskrav hvis Landbrugsstyrelsen kommer på kontrol.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om ekstra vand længere nede i nyhedsbrevet.

Med ønsket om en god sommer.

 

Niels Laursen

Formand for Sydvestjysk Landboforening

 


 

Velkommen til Ribe Dyrskue

- 2 gratis billetter til alle aktive medlemmer

 

Velkommen til Ribe Dyrskue fredag den 28. juli kl. 9.00 til 16.30 på Hovedengen i Ribe.

Alle aktive medlemmer får 2 gratis indgangsbilletter. Hold øje med din mailbox - invitationen med yderligere information kommer i løbet af den næste uge.  

Alle er velkommen i teltet ved Sydvestjysk Landboforening – du finder os i SAGROs telt. Vi byder på kaffe og øl og alle aktive medlemmer kan hente en gratis t-shirt i et helt nyt design.

Du kan møde Tobias Christensen fra Nørgaards geder ved Videbæk, som står klar med smagsprøver og en snak.

Kl. 11.00 til 12.00 kan du møde Asger Christensen i teltet til en snak om hans landbrugspolitiske arbejde i Bruxelles.

Vi ses på hovedengen i Ribe. 

 


 

Søg ekstra markvand

 

Har du styr på din vandingstilladelse? Det er kommunen der er myndighed på området og det er her du skal søge om mere vand, når din vandingstilladelse begynder at være opbrugt.

Sommerferien er så småt begyndt rundt omkring og det kan betyde forøget sagsbehandlingstid. Men vær opmærksom på, at de fleste kommuner administrere efter, at du først kan søge forhøjelse af din tilladelse når du har opbrugt 70% af den tilladte oppumpet mængde på den enkelte boring.

Hver Kommune har individuelle ansøgningskrav, når der skal søges om ekstra markvand. Se hvilke ansøgningskrav der er for din kommune herunder. Hvis du har du brug for hjælp til ansøgningen, så tag fat i din planteavlsrådgiver.

ESBJERG KOMMUNELink til ansøgningsskema (ca. midt på siden)

VARDE KOMMUNELink til ansøgningsskema (nederst på siden)

TØNDER KOMMUNE - Ansøgning om korttidstilladelse til markvanding, skal sendes til denne mailadresse: teknisk@toender.dk

Du skal sende følgende informationer:

- Hvilket anlæg søges der om mere vand til (enten med angivelse af anlægsID eller boringsnummer).

- Hvor meget ekstra vand ansøges der om?

- Ansøgningen skal være begrundet af tørkebegrundet.

- Opfordring til, så vidt muligt at undlade at ringe til forvaltningen, da der er meget travlt med sagsbehandlingen af ansøgningerne.

VEJEN KOMMUNE

Du skal først søge, når tilladelsen er ved at være opbrugt – og altså ikke lang tid i forvejen. Du skal tage et billede af måler/timetæller og sende det til Bodil Petersen på bope@vejen.dk og skrive at det er p.g.a. af tørke de skal bruge mere vand.

Der skal være anført anlægsnummer og DGU-nummer samt CVR nummer.

Vi har løbende dialog med kommunerne, hvor vi opfordre til smidighed og velvilje i sagsbehandlingen af ansøgninger om ekstra vand.

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE - Link til ansøgningsportalen

 


 

Ikke alle kan få ekstra markvand

 

Kommunerne vurdere ansøgninger om ekstra markvand i screeningsværktøjet BEST. Værktøjet er kalibreret efter lokale forhold og tager i sin screening bla. højde for, om der ligger målsatte vandløb, beskyttet natur, drikkevandsforsyninger eller andre sårbare elementer i nærheden af boringen.

Tilbage fra amtets tid, administrerede kommunerne efter åbne og lukkede oplande også kaldet de rød/grønne kort. Var en boring i et lukket opland kunne der ikke ske ekstra tildeling af vand.

Med BEST har kommunerne fået et bedre værktøj til at lave en individuel vurdering af den enkelte borings påvirkning af nærmiljøet. Således kan lodsejere i Varde, Billund og Vejen kommuner opleve at få tildelt ekstra vand, selv om de tidligere år er blevet mødt med et nej pga. en placering i et lukket opland.

Vi hilser denne administrationspraksis meget velkommen. Med en individuel faglig vurdering, vil flere få mulighed for at få ekstra vand.

Enkelte har dog boringer placeret tæt på målsatte vandløb, sårbar natur eller andre sårbare elementer og her kan man ikke forvente at få tildelt ekstra vand med den nuværende administrationspraksis.

Igennem vores arbejde i Task Force markvand har vi fokus på kommunernes administration af markvandsområdet.

Faktuelt er grundvandsstanden i Danmark stigende. Der er altså massere af grundvand tilgængeligt, så der er brug for mere viden på området, så vi kan få afgørelser der er bedre fagligt funderet – dette arbejde fortsætter og vigtigheden bliver understreget et år som i år.

 


 

Ministeren var på ulve-besøg

 

Ulven udgør et større og større problem i vores område. Dyreholdere holder vejret når de lukker dyrene på græs – hvilket syn venter dem når de vender retur til indhegningen?

Alt for mange skal se deres dyr slagtet, lemlæstede eller stressede. Ulven dræber og stresser husdyrene i en grad, så mange har opgivet at have udegående dyr.   

I denne uge kunne vi præsentere problemstillingerne for Miljøminister Magnus Heunicke, som kiggede forbi Hovborg.

Vi sendte ministeren hjem med noget at tænke over. Naturpleje og udegående dyr går hånd i hånd men mange steder umuliggøre ulven dette. Ulvens tilstedeværelse har konsekvenser – ikke kun for landbruget men i sidste ende for hele Danmark.

 


 

Vandmiljøet skal forbedres igennem kollektive indsatser

 

Den nye Vandområdeplan III (VP3) har nu set dagens lys. Det faglige grundlag er uændret og yderst skrøbeligt – som en hullet gummistøvle, der nok ligner en støvle men som ikke udfylder sit formål.

Der er positivt, at der fortsat er fokus på kollektive virkemidler. Disse virkemidler har vist sig meget effektive og er en fordel for landmanden, fordi de ikke griber ind i markdriften, og for miljøet, fordi de i modsætning til efterafgrøder ikke er afhængige af specifikke vejrforhold for god effekt.

På vandløbsområdet er der lagt op til, at igangsætte en vurdering af, om nogle af de vandløb, der endnu ikke er planlagt en indsats for, kan udpeges som ”stærkt modificerede” eller ”kunstige”, fordi vandløbet er tilpasset for, at arealerne omkring dem kan bruges. En sådan udpegning vil betyde, at indsatser der gennemføres i disse vandløb, vil være mindre omfattende af hensyn til anvendelsen af vandløbet. Det er meget positivt, at Miljøministeriet åbner op for en ny vurdering af en række vandløb.

Desværre vokser træerne ikke ind i himlen. VP3 har fortsat alt for lidt fokus på spildevand og miljøfarlige stoffer, der udledes via renseanlæg og ved overløb og på fosfor til kystvandene.

De fire lokale kystvandråd arbejder i disse måneder med at belyse nye lokale veje til et godt vandmiljø. Vi ser frem til at få indblik i arbejdet der laves i Kystvandrådene til Vadehavet og Ringkøbing Fjord.

 


 

Folkemøde på Bornholm

 

En del af Sydvestjysk Landboforenings bestyrelse deltog i årets Folkemøde på Bornholm. Turen blev gennemført sammen med gode folk fra de øvrige ejerforeninger bag SAGRO.

Folkemødets omdrejningspunkt er de mange interessante debatter – om alt fra pension, klima, religion, fødevarer, sport, natur, kultur og meget mere.

Det var interessant at følge de mange debatter, hvor landbrugets grønne omstilling igen og igen var til debat. Der var mange hug til vores fantastiske erhverv – men hver gang tog Landbrug & Fødevarer på flot vis til genmæle.

I landbruget har vi en plan men vi kan ikke gøre det alene. Samfundet skal hjælpe med at skabe rammerne, så dansk landbrug når i mål med den grønne omstilling.

 


 

Landsskuet 2023

 

Velkommen i SAGROs telt på Landsskuet den 29. juni – 1. juli.

Alle aktive medlemmer har modtaget en invitation til at besøge vores VIP-telt, hvor vi servere en bid mad og noget i glasset.

Politisk sætter vi fokus på ”Kampen om jorden - aldrig tidligere har der været så stort et pres på den danske landbrugsjord”.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i teltet. Fredag kan du bla. møde Søren Søndergaard og Asger Christensen. Lørdag er der politisk topdebat imellem Borgmester, Ib Lauritsen (V) Ikast-Brande Kommune og Viceborgmester og formand for klima- og miljøudvalget Kasper Pauli Pedersen (A), Ikast-Brande Kommune.

Udover de mange politiske indslag byder standen også på højaktuelle rådgivningsemner.

 


 

Aktuelle medlemsfordele – sommernyheder

 

Alle aktive medlemmer har adgang til en lang række af kontante medlemsfordele. Aktuelt er der tilføjet en række sommernyheder:

  • Hotel GUESTapart: 15% rabat ved minimum 2 nætter i juli
  • Sinatur: 15% rabat på ophold
  • Trinity: 10% rabat på ophold i juni, juli og frem til den 18. august
  • Arp-Hansen: Hele juli kan du nyde Aarhus med en (eller flere) overnatninger på Wakeup Aarhus

Alle aktive medlemmer har i mailen med nyhedsbrevet også modtaget en samlet oversigt over koderne til alle de kontante medlemsfordele samt en særskilt oversigt over de aktuelle sommernyheder.

 


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk