Nyhedsbrev juni 2021

Foreningens politiske arbejde

 

Landbrugsforhandlingerne må ikke lukke landbrug! Det var meldingen begge gange da Socialdemokratiets fødevareordfører besøgte Sydvestjysk Landboforening i maj måned.

På Christiansborg er landbruget for alvor på dagsordenen og meningerne om vores erhverv er mange! Socialdemokratiets Anders Kronborg sidder med ved forhandlingsbordet og derfor giver det god mening at sikre, at Anders opretholder jordforbindelsen.

Et af møderne med Anders Kronborg foregik i stalden ved Claus Nissen, Ribe. Claus er konventionel mælkeproducent og sidder i Sydvestjysk Landboforenings bestyrelse. Sammen med Niels Laursen, Anders Harck og Christian Lund (formand i Sønderjysk Landboforening) gav de deres indspil til de væsentlige elementer i Socialdemokratiets landbrugsudspil. Anders Kronborg lyttede og noterede flittigt. Vi forventer at vores råd og anbefalinger har gjort indtryk, og forhåbentlig bliver de en del af den endelige aftale.


 

Esbjergs politiske udvalg fik et virkelighedstjek

 

Som landboforening går vi op i afvanding - fordi god afvanding er en forudsætning for vores landbrugsdrift! Næsten dagligt er vi i kontakt med medlemmer, som oplever udfordringer med vandløb i deres lokalområde. Udfordringerne er af vidt forskellig karakter men mange gange kredser udfordringerne om kommunens vandløbsvedligeholdelse.

I sidste uge havde vi inviteret Esbjerg Kommunes to tekniske politiske udvalg med i marken, hvor vi så på vandløb - faktisk fire forskellige vandløb.

Alle fulgte interesseret med, da formand Niels Laursen fortalte om oplevelser og udfordringer med de beslutninger der træffes i både forvaltning og politiske udvalg. Vi håber at turen i marken gav ny viden, som vil være nyttig for deres politiske beslutninger i fremtiden.


 

 

Kom med til sommerarrangement den 15. juni!

 

Besøg hos A. P. Jørgensen, hvor adm. direktør Jim Thygesen fortæller om virksomhedens udvikling igennem tiden og om fremtidens krav til landbrugsmaskiner. 
Vi skal selvfølgelig også rundt og se de mange flotte maskiner.

LandboUngdom tænder op i grillen og sørger for aftensmaden. Medbring selv kaffe og brød.

HUSK: Gyldigt coronapas er nødvendigt

Tirsdag den 15. juni kl. 18.30 hos A. P. Jørgensen i Ribe. Tilmelding senest fredag d. 11. juni her.

Vi glæder os til at se jer igen!


 

Kommunalvalg 2021 kan blive unødvendigt spændende for landbruget


Den 16. november 2021 skal vi til kommunal- og regionrådsvalg. I Esbjerg Kommune genopstiller borgmester Jesper Frost (V) med Jakob Lykke (S) som modkandidat. I Varde Kommune ved vi med sikkerhed, at borgmester Erik Buhl takker af efter mange års arbejde. Lige nu har tre meldt deres bormesterkandidatur Mads Sørensen (V), Søren Laulund (S) og Steen Holm Iversen (C). Vi har indbudt kandidaterne i Varde til en snak – det er helt nødvendigt at vide, hvor vi har vores lokalpolitikere, og de skal selvfølgelig også kende vores ståsted.

Vi har allerede haft møde med de første kandidater, hvor engagementet for at sætte gode rammer for landbruget i kommunen har været fælles for os alle! – det tegner godt.

Der er mange byrådskandidater i både Varde og Esbjerg og vi glæder os til de kommende måneder, hvor vi forhåbentlig for mulighed for at mødes med mange af dem.


 

Nu skal det afgøres – er vandløbet naturligt eller ej?


Målsatte vandløb i hele landet skal nu screenes for at kategorisere hvilke der er naturlige, og hvilke der tydeligt er gravet med afvanding for øje. Screeningsmodellen indeholder også informationer om terrænforhold. Den viden er nyttig i forbindelse med vandløbsprojekter og f.eks. projekter med separat kloakering. Sydvestjysk Landboforening er sammen med de øvrige ejerforeninger bag SAGRO og andre foreninger i regi af Landbrug & Fødevarer bag beslutningen. Landbrug & Fødevarer har længe haft brug for denne viden i forhold til alle de vandløb, der er med i vandplanerne.

Det er den rådgivende ingeniørvirksomhed EnviDan A/S, som gennemfører screeningen for landbruget. Den viden, der kommer ud af arbejdet, er vigtig for både landbruget og vandrådene, som har til opgave at prioritere forslag til fysiske indsatser i vandløbene, vandløbsrestaurering, regulering m.m. Resultatet af screeningen giver mulighed for at pege på områder, hvor risikoen for negativ påvirkning af vandafledningen er lavest.


 

Socialt ansvar på bedriften – Code of Care

 

I landbruget tilbyder vi generelt mange forskellige typer af jobs, og mange gange er der blot brug for en ekstra hjælpende hånd et sted på bedriften. En stilling, der måske ikke indeholder så mange timer, men alligevel bidrager med værdi i dagligdagen. En stilling på få timer er mange gange kun interessant for folk med individuelle behov, og hvor der skal tages særlige hensyn. Derfor kan det give rigtig god mening at ansætte i småjob – til gavn for egen bedrift og den øvrige medarbejderstab.

Jesper Arnth Jensen, der driver Vittarpgård ved Outrup, har gode erfaringer med at ansætte i småjob. I samarbejde med Code of Care har han lavet en kort præsentation af det, at have en småjobber ansat ved landbruget. Er du nysgerrig på konceptet? Så kan du se præsentationen og læse mere om, hvordan du selv kommer i gang med en småjobber her.


 

Rabat på briller, arbejdstøj og LEGOLAND

 

Som medlem af Landbrug & Fødevarer er der flere kontante rabatter at hente. Her er et par eksempler.

  • Opnå 25% rabat på arbejdstøj hos Billig-arbejdstøj.dk og på briller hos Profil Optik
  • Opnå rabat på entrebilletter til LEGOLAND 
  • Se mange flere medlemstilbud her.

Koder og rekvisition til Profil Optik har du, som medlem, modtaget i en mailen vedr. dette nyhedsbrev.


 

"Her bor vi"-puljen

 

Nordea-fonden afsætter 50 mio. kr. til at drømme stort i alle små byer. Det betyder, at foreninger i danske småbyer indtil den 23. september 2021 kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens Her-bor-vi-pulje til at styrke fællesskabet i deres by.  

Flere af jer har måske gode projekter, som kan komme i betragtning. Via dette link I kan læse mere om Her-bor-vi-puljen samt de kriterier der skal være opfyldt for at kunne søge midlerne: Her bor vi-puljen | Nordea-fonden (nordeafonden.dk).

Hvem, hvad, hvornår?

  • For at søge Her-bor-vi-puljen skal projektet have en stærk relation til et mindre dansk bysamfund med 200-5.000 indbyggere og indeholde aktiviteter, der foregår i eller ved byen.
  • Projektet skal være organiseret i en forening, selvejende institution, ikke-uddelende-fond eller kommune. Dvs. at almennyttige og nonprofitorganisationer kan søge. 
  • Der kan søges mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. inkl. moms. Der kan søges om medfinansiering til større projekter, hvis uddelingen støtter en velafgrænset og veldefineret del af projektet. Ved offentlige projekter stilles der krav om mere end 50% kommunal eller regional medfinansiering.
  • Puljen kan søges indtil 23. september 2021. Alle ansøgere får svar medio december 2021.

 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk