Nyhedsbrev juni 2024

Aftalen i den grønne trepart fastsætter fremtidens politiske rammer for Dansk Landbrug

 

Aftalen i den grønne trepart er nu en realitet – og den var længe ventet!

Der har været mange gisninger i de seneste dage og uger om aftalens indhold og det har skabt bekymringer ved mig ligesom det sikkert har gjort, ved mange af jer. Derfor var spændingen også stor, da der mandag aften blev indkaldt til pressemøde.

Og den samlede grønne trepart leverede mandag aften et pressemøde med optimisme og stolthed. Og med god grund! Aftalen er et mesterstykke og jeg er meget imponeret over aftalens faglige indhold, balancerede kompromiser og velovervejede løsninger.

Vejen til succes er brolagt med kompromiser

Og ja, der er række af kompromiser i aftalen – det kommer vi ikke udenom. Men kompromiserne er selvsagt nødvendige for at kunne lykkes med, at den grønne trepart kan stå samlet og fælles bag aftalen.

Deltagerne i den grønne trepart, har alle vidt forskellige interesser og alle har haft forskellige fokuser og ståsteder. Derfor har det også krævet et ekstraordinært stort og velforberedt arbejde at lande aftalen. Dertil kommer, at alle parter har skulle lægge oprigtig vilje og kræfter i, at nå det flotte resultat.

I den kommende tid skal vi alle i gang med at forstå de enkelte delelementer af aftalen. Aftalen er stor og rummer mange elementer, bla. vandmiljø, natur, CO2-afgift, landdistrikter, globalt udsyn og meget andet.

Længere nede i nyhedsbrevet kan du læse mere om aftalen, og nederst i nyhedsbrevet finder du en række informative faktaark om aftalens enkelte delelementer.

Ros, tak og anerkendelse

En stor tak og anerkendelse til L&F for deres velforberedte arbejde, som har sikret dansk landbrug solide politiske rammevilkår på lang sigt.

En helt særlig og varm tak til Søren Søndergaard, som har løst en uhyre vanskelige opgave og samtidig lykkedes med at placere dansk landbrug i en forstærket, anerkendt og respekteret position. Det Søren har præsteret er enestående og vil være noget vi taler om i mange år frem.

Med ønsket om en god sommer!

 

Niels Laursen

Formand for Jysk Landboforening

 


 

Stormøder med Søren Søndergaard

 

Alle aktive medlemmer har modtaget en invitation til Stormøder med Søren Søndergaard torsdag den 27. juni:

 • Haderslev Hus, Slotsgade 33, Haderslev kl. 14.00 til 16.00 – der serveres kaffe
 • SAGRO, Herning, Birk Centerpark 24, Herning kl. 19.00 til 21.00 – der serveres grillpølser fra kl. 18.00

Søren Søndergaard vil på møderne give os et indblik i den aftale, som den grønne trepart netop har landet.

I mailen med invitationen finder du tilmeldingslinket til stormødet.

Vel mødet!

 


 

Aftalen er et mesterværk i velafbalancerede kompromiser

 

Aftalen er imponerende og gennemtænkt og rummer velovervejede og balancerede løsninger.

Selvfølgelig er der knaster i aftalen, som vi helst havde været foruden, men kompromiserne er en del af succesen, både på kort og lang sigt.

Aftalen har sikret sammentænkning og mulighed for planlægning

Udsigten til at vi først skulle lægge arm om en CO2-afgift, dernæst en vandområdeplan, så en biodiversitetsplan, en plan for skærpet drikkevandsbeskyttelse osv. gav de fleste koldsved. For hvordan skulle sådan en tilgang sikre sammentænkning og helhedsplanlægning?

At sikre landbrugets rammevilkår - område for område - havde stillet sektoren i en meget svær situation og derfor er det en lettelse, at den grønne trepart bøjede sig mod hinanden og tog alle elementer med ind i aftalerummet – et scenarie vi næsten ikke havde turde håbe på.

Særlige elementer i aftalen

I L&F er vi glade for aftalen og der er en lang række elementer, som udmærker sig særligt. Nogle af disse er fremhævet herunder:

 • Aftalen skaber solide rammer for en ambitiøs grøn omstilling af dansk landbrug.
 • Aftalen er en massiv økonomisk investering i landbrugserhvervet.
 • Mål for reduceret kvælstofudvaskning skal nås ved at omlægge landbrugsarealer.
 • Arealomlægningen skal ikke styres fra København, men drives lokalt.
 • Skovrejsning skal ske på frivillig basis.
 • Der afsættes ca. 10 mia. til udtagning af lavbundsjorde og det forbliver frivilligt.
 • Der afsættes 40 mia. i en Grøn Arealfond, som skal være motoren i en del af de mange ambitiøse elementer i aftalen.
 • CO2-afgiften indfases fra 2030 og er sat sammen, så den ambitiøse landbruger, ved at investere i grønne tiltag har mulighed for at slippe for afgiften.
 • Aftalen anerkender helt overordnet økologien som et virkemiddel i den grønne omstilling af landbruget.
 • Aftalen indeholder en anerkendelse af, at Danmark ikke kan løse globale klima- og biodiversitetskriser alene.

 


 

Landsskuet 2024 - 4. til 6. juli

 

Alle er velkomne på SAGROs stand på landsskuet i Herning den 4. til 6. juli. Her kan du møde SAGROs rådgivere og ejerforeningerne bag SAGRO.

Du kan nyde en afslappende stund i vores nyindrettede loungemiljø inspireret af
”stuehuset i 70’erne”. Her vil du også kunne læse et eksemplar af ”Landsbladet” fra en svunden tid.

Alle aktive medlemmer modtager en særskilt invitation med yderligere information.

Vi ses på Landsskuet!

 

 


 

Ribe dyrskue den 26. juli

- 2 gratis billetter til alle aktive medlemmer

 

Velkommen til Ribe Dyrskue fredag den 26. juli kl. 9.00 til 16.30 på Hovedengen i Ribe.

Alle aktive medlemmer får 2 gratis indgangsbilletter. Hold øje med din mailbox. invitationen med yderligere information kommer i løbet af denne uge. 

Alle er velkommen i teltet ved Sydvestjysk Landboforening – du finder os i SAGROs telt - vi byder både på kaffe og øl.

Vi ses på hovedengen i Ribe.

 

 


 

Klimafolkemødet i Middelfart 29. til 31. august

 

Klima og landbrug – landbrug og klima – de to emner er uadskillelige i samfundsdebatten.

Sammen med de øvrige ejerforeninger bag SAGRO, L&F, LandboUngdom, ejerforeningerne bag Velas og Spiras står vi klar med en dialogstand på årets klimafolkemøde i Middelfart den 29. til 31. august.

Dertil kommer, at vi arrangere en lang række af debatter, som skal understrege at Dansk Landbrug dyrker mulighederne og går foran med grønne løsninger.

Alle er velkommen til at kigge forbi til en snak på standen i Middelfart.

 

 


 

Aktuelle medlemsfordele - Sommernyheder

 

Alle aktive medlemmer har adgang til en lang række af kontante medlemsfordele.

Aktuelt er der tilføjet en række sommernyheder:

- Rabat til Tivoli - rabatten løber frem til og med den 30. juni

- Specialtilbud fra Lomax på bord-bænkesæt, parasoller og krukker 

- Rabataftaler på en række hoteller

- Rabataftaler på krydstogter

 

Alle aktive medlemmer har i mailen med nyhedsbrevet også modtaget en samlet oversigt over koderne til alle de kontante medlemsfordele.

 


 

Landboseniorerne inviterer medlemmerne til grilleaften på Tranbjerg Østergaard, Årre

 

Tirsdag den 30. juli kl. 17.00 ved Kristian Sørensen, Riisagervej 4, 6818 Årre

Kristian vil fortælle om den store og moderne produktion af slagtekalve og planteproduktionen der er på ”Tranbjerg Østergaard A/S” og Landboungdommen vil stå ved grillen.

Pris for deltagelse er 75 kr., som betales på dagen og det er inkl. en stor pølse med kartoffelsalat og en øl/vand. – Hvis man vil have andre drikkevarer, evt. kaffe/kage skal de medbringes. Arrangementet er sammen med Sydvestjysk LandboSenior.

Tilmelding senest d. 23. juli til SAGRO, tlf. 70212040.

Kontaktperson: Frida og Jørgen på tlf. 29438103 eller 20407588.

 

 


 

Fakta om delelementer i aftalen

 

Du har mulighed for at dykke ned i aftalen og aftalens delelementer i rækken af faktaark, som du har adgang til herunder.

 

 

 


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk