Nyhedsbrev april 2021

Forårsarbejdet i fuld gang

 

April er godt i gang med skiftende vejr med alt mellem blå himmel og snestorm, frost og sommerlige temperaturer.

Mens vi spejder efter mere oplukning af samfundet venter vi også i spænding på regeringens landbrugsudspil. Alle håber det bedste og frygter det værste. Landbrug & Fødevarer mobiliserer alle kræfter, og koordinerer den kommende tids politiske indsats mellem Axelbord og de lokale foreninger. Meget er på spil når både vandplaner og kvælstof, klima og CO2 og CAP-reformen er på dagsordenen. Vigtigheden af en bred politisk aftale med lang horisont og uden unødig omkostninger og tab af arbejdspladser i landdistrikterne står højt på hele erhvervets ønskeliste.

Biodiversitet er også i fokus. Som forvaltere i det åbne land kan vi bidrage ved at lade det grønne stå og måske "rode" lidt. Kan læhegn få lov at stå til glæde for vilde dyr og planter? Er der steder, hvor den rationelle markdrift kan kombineres med naturlige fødekilder og levesteder til gavn for biodiversiteten, så er det win-win også for landbrugets image blandt den brede befolkning.

Mangler du inspiration til at gøre gavn for bier og insekter, så læs mere på www.Bivenlig.dk


 

Årets online generalforsamling

 

Tak for jeres deltagelse i årets online generalforsamling.

Vi glæder os over den gode debat, L&F formand Søren Søndergaards besøg i studiet og en velfungerede elektronisk afstemning. Dejligt at I tog godt imod den omdelte forplejning, selvom I selv skulle brygge kaffen og nedkøle øllene.

Håbet er en helt normal fysisk generalforsamling næste år, men den decentrale afholdelse giver nye deltagere blandt medlemmerne, så måske skal vi i fremtiden give mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse?

Du kan læse mere om generalforsamlingen her.


 

Genopretningen af Holme Å skrider frem

 

Anlægsarbejdet med at bringe Holme Å tilbage til sin oprindelige storhed har været i gang i omkring 4 måneder nu. Men de næste par måneder ligger arbejdet stille, ihvertfald i engene, for at give ro til de ynglende fugle.

 

Flere steder krydser vejnettet Holme Å og fundamentet for hver bro skal udskiftes som en del af projektet. Det er dog ikke uden komplikationer. F.eks. er entreprenøren på projektet stødt på et fiberkabel fra NorLys ved broen ved Kærgårdsvej, som ikke var oplyst korrekt. Fiberkabelet er det eneste der forsyner Nordenskov med fibernetværk, og derfor er det nødvendigt at NorLys får flyttet kablet inden projektet kan fortsætte. Arbejdet med udskiftningen af broen ved Kærgårdsvej er derfor sat på pause.

 

Varde Kommune efterlyser gode ideer til friluftsaktiviteter ved Karlsgårde Sø og Holme Å. Ligger du inde med forslag kan du beskrive dem via linket:

 

http://www.holmeaa.dk/friluftsliv


 

Landbruget øger biodiversiteten i byen

 

Landbruget fylder meget i det åbne land og landbruget har derfor også naturligt et ansvar for at stille sig nysgerrigt overfor initiativer der øger biodiversiteten. Men ansvaret ligger ikke alene ved os landmænd og derfor bakker vi selvfølgelig op om projekter hvor vi kan – også hvis projektet ligger inden for byzonen.

Helt konkret ønskede stål- og metalvirksomheden Gantech i Ribes industrikvarter, at besøgende i Ribe fra nord bydes velkommen af et vildt blomsterflor, bier og insekter. Etablering af den vilde flora er ikke en klassisk opgave for en anlægsgartner og derfor tilbød vi selvfølgelig at stille vores ekspertise i SAGRO til rådighed.

Det kom der gode snakke ud af og forhåbentlig blomstrer Gantechs areal allerede smukt til sommer med hjælpe fra SAGRO og Sydvestjysk Landboforening.


 

Husk dine faunastriber

 

Husk at deltage i det populære pro­jekt ”Faunastriber”, hvor du kan få etableret mere natur og skabe bedre biodiversitet på dine arealer. Sidste år blev der etableret hele 206 kilometer faunastriber. Du skal blot vælge nogle steder på din bedrift, hvor du ønsker at få etableret faunastriber. Det vil kunne give den bedste effekt på naturen, at etablere dem være langs læhegn, markveje eller i kanter hvor vintersæden er gået ud, da der her i forvejen vil være nogle småbiotoper i disse områder.

Når du har tilmeldt dig, kommer en af vores samarbejdspartnere med en 3-meters såmaskine og sår en frøblanding, som består af 10 forskellige blomstrende arter. Projektet er et samarbejde blandt landbruget, de grønne organisationer og kommunerne. Det er derfor en oplagt måde at støtte op om landbruget lokalt og dets image. Hvis du vil vide mere om projektet så gå ind på hjemmesiden www.faunastriber.dk. Det er også på hjemmesiden du skal tilmelding dig. Tilmeldingsfristen er den 23. april 2021.

Har du spørgsmål til Faunastriber, så kan du kontakte naturrådgiver Nicolai S. Kjær fra SAGRO på 76602185 eller nsk@sagro.dk


 

Nye skadedyr er ikke kun en aprilsnar!

 

Friluftsfolk og haveejere kan være med til at passe på Danmarks natur og afgrøder ved at holde øje med 10 skadedyr og plantesygdomme, der kan være ødelæggende for dansk natur.

Landbrugsstyrelsen har nemlig brug for hjælp til at holde øje med 10 ubudne skadedyr og plantesygdomme, som skal holdes ude af Danmark og EU. De er så skadelige for den danske og europæiske natur, at de straks skal udryddes, hvis de opdages. De ubudne gæster tæller blandt andet syv biller, der kan forvolde meget stor skade på vores træer.

Får du mistanke om, at du har fundet en af de 10 skadegørere, skal du:

  1. Tage et billede af insektet, symptomerne, planten eller plantematerialet. Inkludér eventuelt en mønt i billedet, så det er nemt at se størrelsesforholdet.
     
  2. Notere findestedet. For eksempel din egen privatadresse, hvis fundet er i din have.
     
  3. Gemme materialet hvis muligt. Hvis du har taget en prøve af planten, sikret dig en bille eller andet materiale, så pas godt på det. Det kan blive afgørende for at finde ud af, om der er tale om karantæneskadegørere.
     
  4. Anmelde fundet til Landbrugsstyrelsen på www.plantesundhed.dk. Her skal du uploade billeder og notere findestedet.

 

Vil du have et godt grin eller gensyn med SAGROs Grosabille, så se her.


 

Sæsonens glatte veje

 

Forårets arbejde med kørsel til og fra marken kan give jord og gylle på vejen. Husk at skilte og feje af hensyn til trafiksikkerheden og landbrugets image.

Landbrugets maskiner skal have plads på vejen, men vis hensyn og træk ind til siden, når det er muligt.

Kommunerne minder både entreprenører og landmænd om at overholde gældende regler for skiltning og rengøring af vejene, og til at alle trafikanterne udviser gensidig tålmodighed og kører efter forholdene.

Så kører trafikken bedst.

God arbejdslyst i marken!


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk