Nyhedsbrev december 2021

Glædelig jul og godt nytår!

 

Året går på hæld, og jeg vil gerne starte med at ønske alle medlemmer glædelig jul og godt nytår.

Tillykke til alle ny- og genvalgte politikkere i Varde og Esbjerg Kommuner. Jeg sætter meget stor pris på vores samarbejde, hvor vi arbejder konstruktivt sammen for at finde de bedste løsninger for landbrugserhvervet.

Landbrugspakke blev en historisk bred aftale som vi stadig glæder os over, da det modsatte - en smal rød aftale - formentlig havde været værre.

Nu er arbejdet på Axelborg og Christiansborg med udmøntningen i gang. En mindst ligeså afgørende "2. halvleg", hvor hensigtserklæringer bliver forvandlet til love og bekendtgørelser.

Meget er endnu uvist, men vi ved med sikkerhed at det omhandler disee tre store områder:

  • EU's landbrugsreform: CAP
  • Reduktion af kvælstof for at opnå "god økologisk tilstand" i vandmiljøet
  • Reduktion af  udledningen af CO2 for klimaets skyld

De frivillige kollektive virkemidler og udtagning af 100.000 ha landbrugsjord bliver en fælles opgave, hvor vi skal agere anderledes end vi plejer. Her får vi brug for at samarbejde med hinanden og Kommunerne.

Heldigvis har landbruget gennem generationer vist sig omstillingsparate. Det vil vi stadig være og vi vil finde nye veje, selvom det ikke bliver let.

Vi har brug for at stå sammen og dit medlemskab af Sydvestjysk Landboforening og Landbrug & Fødevarer er vigtigt for at sikre den politiske interesse-varetagelse. Tak for det!

Har du lyst til også at bidrage til det politiske arbejde i bestyrelsen, så er du velkommen til at kontakte mig. Sydvestjysk Landboforening afholder Generalforsamling den 14. marts 2022, hvor valg af bestyrelsesmedlemmer foregår.

Glædelig jul og et lykkebringende nytår til Jer.   


 

Landbruget i Varde Kommune

 

Varde Kommune mener det alvorligt – de vil landbruget! I starten af december var alle med et registreret landbrugsrelateret CVR nr. inviteret til bøf stroganoff, faglige indlæg og netværk på rådhuset. Udover spændende indlæg uddelte Varde Kommune to priser – prisen for årets unge landmand gik til Jesper Arnth ved Vittarp og årets iværksætter-og udviklingspris gik til BioRefine Denmark ved Kærup.

Formand Niels Laursen benyttede aftenen til at takke Erik Buhl for hans mange år som borgmester, hvor der Erik med dygtighed, arbejdsomhed og gensidig tillid har sikret gode lokale rammer for landbrug og fødevareproduktion. En stor tak til Erik for hans utrættelig indsats for vores erhverv.


 

Vandløbsmøder med lodsejere i Varde- og Esbjerg Kommuner

 

Over to aftener i efteråret, satte vi fokus på vandløbsvedligeholdet i Varde- og Esbjerg kommuner. Vi afviklede mødet med lodsejerne i Esbjerg Kommune, sammen med forvaltningen og det politiske niveau fra Esbjerg. Det var en god aften, hvor den direkte dialog var i fokus.

På begge møder var temaet mulighederne i lavbund- og vådområdeprojekter, hvor der er lavtliggende og vandlidende arealer. Ofte er der sammenfald i mellem de dårligst afvandet arealer og de arealer der potentielt kan udtages og blive en del af et lavbunds- eller vådområdeprojekt.

Med landbrugsaftalen fra oktober, står det klart at vi i landbruget har en bunden opgave. Vi har brug for i en fart at få gang i udtagningen af de 100.000 ha lavbundsområder, som er ét af mange elementer i aftalen. Ikke alle 100.000 ha skal findes i Varde- og Esbjerg kommuner, men i begge kommuner er potentialet stort, da der faktisk er omkring 6.000 ha i Varde og 3.500 ha i Esbjerg, som vi med sikkerhed ved er tørveholdige.


 

Endelig blev det lodsejerne ved Kongeåens tur

 

Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn om jordfordeling til det natur- og klimaprojekt der er i støbeskeen langs den sidste del af Kongeåen. Endelig fristes vi til at sige, for ventetiden har været lang og de forudgående afslag har i perioder gjort arbejdet i området udfordrende. Men nu glædes vi over tilsagnet, for der er behov for en jordfordeling ved Kongeåen, så der kan tilbydes erstatningsjord til de lodsejere der ikke ønsker jord inden for projektområdet.

Den nationale pulje vil sikrer jordfordelingen i området men der er ligeledes behov for midler fra EU – de såkaldte EU Life-midler. EU-midlerne udgør en del af den samlede økonomi for projektet og det er derfor helt nødvendigt, at projektet ved Kongeåen tilgodeses af EU. Der er indsendt en ansøgning men den får vi først svar på i 2022.


 

Vagabonderende strøm, skridtspændinger og potentialeudledning

 

En aften i december satte vi sammen med Ribe-egnens dyrlæger og SLF fokus på landbrugets udfordringer ved den kommende 400 kV-forbindelse fra Idomlund til Grænsen.

Energinet belyste opgaven set fra deres bord og lektor ved DTU, Esben Larsen, gennemgik kendt viden på området. Konklusionen var, at der er faktisk ikke ret meget vi kan sige med sikkerhed når vi oplever forstyrrelser i staldene.

Alle tog hjem med henvisninger til specialister, som i de fleste tilfælde kan afhjælpe problemer i staldene, der af forskellige årsager skyldes strøm. Også Holger Bjørnskov fra Tellus og tidligere voldgiftsmand Thyge Nielsen havde indlæg om lodsejernes muligheder.


 

Online Nytårskur

 

Vær med til virtuel Nytårskur i Landbrug & Fødevarer med Søren Søndergaard, Flemming Nør-Pedersen og Morten Boje Hviid torsdag den 6. januar kl. 11.00-12.30. 

Lyt med når Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, Konstitueret Adm. Direktør, Flemming Nør-Pedersen og Direktør, Morten Boje Hviid gør status for året der er gået, samt kigger fremad på opgaver, muligheder og udfordringer for erhvervet i 2022.

Med tre oplægsholdere og en forventning om en masse gode spørgsmål har vi sat halvanden time af og vi ser frem til at starte det nye år på bedste vis i dette gode selskab.

Tilmelding her: https://www.seges.tv/live/72594980/636345c8b8f24f34f064


 

Kontante medlemsfordele

 

Som medlem af Sydvestjysk Landboforening og Landbrug & Fødevarer kan du benytte flere medlemstilbud. Der er et bredt udvalg af rabatter fra alt i mellem bl.a. briller, arbejdstøj, mobiltelefoni og hotelophold.

Medlemsfordelene opdateres jævnligt og de kan se alle de aktuelle medlemsfordele her.


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk