Vandløbslaug

Sydvestjysk Landboforening har taget initiativ til og supporterer vandløbslaug, der stort set dækker foreningens dækningsområde.

Vandløbslaugene arbejder for gennem dialog med de relevante myndigheder at sikre, at afstrømningsforholdene er så gode som mulige, og at vandløbsregulativerne bliver overholdt.

Hvert efterår indkalder Sydvestjysk Landboforening alle vandløbslaugene samt medlemmer af foreningen i Esbjerg og Varde Kommuner til et aftenmøde. Øvrige deltagere orienteres via vores hjemmeside. I forlængelse heraf afholdes møde i vandløbsrådene for de respektive to kommuner, hvor formændene for vandløbslaugene deltager, ligesom der er deltagelse ved kommunernes folkevalgte og administrative personale.

Politisk rådgiver, Stine Bundgaard Pedersen, kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til vandløbslaugene og deres virke. Se kontaktboks.

 

Herunder finder du en artikel, der beskriver forureninger af vandløb i Varde Kommune i 2019-2020, samt gode råd til at forhindre og forebygge forurening.

 

Kontakt

Stine Bundgaard
Politisk rådgiver

Tlf. 96 29 66 02
Mobil 40 29 58 85

sbp@sagro.dk