Kontingent 2024

Kontingent til Jysk Landboforening

Kontingent til landboforening opkræves en gang årligt i februar måned. Når du er medlem i Jysk Landboforening er du også automatisk medlem af Landbrug & Fødevarer. I nedenstående skema ses hvorledes kontingentet er sammensat. Informationerne der bruges til beregning af kontingentet for bedriftsmedlemmer hentes fra gødningsregnskabet og ansøgningen om enkeltbetaling. Hvis du mener dit kontingent bliver beregnet forkert er du meget velkommen til at kontakte vores sekretariat.

Du kan se dine medlemsfordele her: Medlemsfordele

Har du spørgsmål eller emner, som du mener at vi skal tage op i foreningen er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatet.

 

Sammen med Landbrug & Fødevarer tilbyder Jysk Landboforening 5 kategorier af medlemskaber på primærsiden, herunder tre aktive medlemskaber og to interessemedlemskaber. Dertil tilbyder Sydvestjysk Landboforening et passivt medlemskab. Du kan læse mere om medlemskaberne herunder.

 

Aktive medlemskaber:

Bedriftsmedlemskab

Alle medlemmer med en landbrugsmæssig produktion (animalsk eller arealbaseret), og som kan identificeres ved et CVR-nummer, kategoriseres som bedriftsmedlemmer. Bedriftens produktion identificeres via bedriftens samlede CVR-numre, som danner grundlag for kontingentberegningen til Landbrug & Fødevarer.

 

Medlemskab af flere lokale foreninger

En bedrift kan godt være medlem af flere lokalforeninger. Medlemskabet af forening nr. 2 opkræves i medlemskategorien ”Aktivt medlem i øvrigt”.

 

Aktivt medlem i øvrigt

Kategorien omfatter medejere, driftsledere og ansatte med ledelsesansvar på bedriften samt alle, der ejer jord og som har bortforpagtet den ejede jord.

Når bedriften har flere ejere i form af I/S, A/S mv., registreres 1. ejer som følge af bedriftsmedlemskabet og efterfølgende ejere kan herefter tegne et ”Aktivt medlem i øvrigt”-medlemskab.

 

Ægtefælle/samlever

Ægtefæller eller samlevere til medlemmerne i de øvrige kategorier med aktive medlemskaber, kan tegne et ægtefælle/samlever-medlemskab. Et ægtefælle/samlever-medlemskab er et aktivt medlemskab. Medlemskabet giver adgang til forsikrings- og pensionstilbud.

 

 

Interessemedlemmer:

Medarbejdermedlemskab

Medarbejdere, der ikke betegnes som driftsledere eller som har en anden ledende rolle på landbrugsejendommen, kan optages som medlemmer i denne kategori.

Som medarbejdermedlem opnås adgang til en lang række kontante medlemsfordele, herunder adgang til Landbrugsinfo, en del af forsikringstilbuddene og et digitalt abonnement på LandbrugsAvisen.

 

Interessemedlemskab

Et interessemedlemskab forudsætter kun en interesse for landbruget, og derfor kan alle personer, foreninger og organisationer med interesse for landbruget optages som interessemedlemmer.

Erhvervsdrivende og virksomheder, der ønsker at støtte det erhvervspolitiske arbejde i den lokale forening samt Landbrug & Fødevarer, kan ligeledes indmeldes i denne kategori.