Generalforsamling

Generalforsamling blev afviklet på flere adresser d. 6. maj 2020

Generalforsamlingen blev afviklet delvis elektronisk. Deltagere kunne følge mødet online, men afstemning om regnskab og valg til bestyrelsen foregik fysisk på udleverede stemmesedler.

Undervejs var der et online indlæg med Martin Merrild med titlen ”Den aktuelle situation set i dansk og internationalt perspektiv”.

Valgt til bestyrelsen blev:  

  • Niels Laursen
  • Karen Kjær
  • René Ditlevsen
  • Ove S. Nielsen
  • Morten Danielsen (deltid)