Nyhedsbrev september 2020

Blandet høstvejr

 

Her midt i endnu en ”regntid” glæder vi os over al det korn og halm, som kom tørt i hus. Hvem havde troet at vi skulle få så hurtig og nem en høst efter så våd og kold sommer?

Regnen var kærkommen til majsen, men nu ser det ikke ud til at ville stoppe igen. Vi må håbe på endnu en tør periode, så de sidste afgrøder kan komme i hus, og vintersæden kan blive godt etableret.

Efterafgrøderne har igen i år været den store bekymring, men de fleste nåede at få den etableret til tiden. Vi arbejder stadig på at få smidiggjort reglerne.

Corona præger stadig vores liv, men produktionen af fødevarer fortsætter (næsten) uændret.

Vi håber at kunne mødes til efterårets arrangementer, naturligvis under de anbefalede forholdsregler.

Billedet er fra vores sommerarrangement ved Holme Å, hvor vejret var med os.


 

Landbruget kan og vil levere klimatiltag!

 

Men vi kan kun levere klimatiltag i et tempo, hvor det er økonomisk forsvarligt. Det budskab, og mange andre, gav vi de to fødevareordførere fra Socialdemokratiet og Venstre, henholdsvis Anders Kronborg og Erling Bonnesen, da de besøgte os en fredag eftermiddag i starten af august.

Vi kom langt omkring i vores drøftelser, og det er faktisk ikke svært at blive enige, når vi står der på foderbordet, omgivet af køer og velduftende ensilage. Vi fremhævede derfor også vigtigheden af, at de ikke glemmer landbrugets virkelighed, når de senere på året starter forhandlingerne om fremtidige politiske tiltag. Vores budskab var klart – deres fremtidige miljø- og klimatiltag skal være fagligt godt funderet, og skal være med til at skabe udvikling – ikke afvikling af dansk landbrug!

Vi sendte herudover en lang række budskaber med de to Folketingspolitikere hjem, herunder vigtigheden af en ny tilgang til vandløbsvedligehold, hvor afvandingen ikke bagatelliseres, bramgæssenes og andre skadevolderes årlige markskader, det gode i en omlægning til bruttoarealmodellen samt meget andet.


 

Pesticidfri dyrkning i boringsnære beskyttelsesområder

 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring de almene vandforsyninger er nu fastlagt, og de fleste steder vil det betyde pesticidfri dyrkning i fremtiden. Frem mod udgangen af 2022 er det muligt at indgå frivillige aftaler mellem lodsejer og vandværkerne. Vi tror på at de frivillige aftaler er at foretrække, da det giver mulighed for individuelle aftaler omkring arealet, ønsker om skovrejsning eller etablering af ny natur og den økonomiske kompensation. Efter 2022 overgår opgaven til staten, hvorefter der forventes et generelt forbud mod pesticider i BNBO.

Vi har afholdt første informationsmøde for berørte lodsejere i Esbjerg og Varde Kommuner, og har deltaget i teknikker-møde med Esbjerg Kommune. Vi deltager også i første møde med vandværkerne, som repræsentant for landbruget. 

Har du arealer indenfor BNBO, og har du brug for rådgivning, kan du kontakte Stine Bundgaard på 4029 5885 eller på e-mail sbp@sagro.dk


 

Affaldsindsamling 2020

 

Landbrug & Fødevarer støtter op om Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, som desværre på grund af Covid-19, er blevet flyttet fra foråret til lørdag den 19. september 2020.

Landbruget har i årevis kæmpet med og mod det skrald, der bliver smidt ud af bilruder og læsset af diverse steder i det åbne land samt forklaret og fortalt om de fatale følger, der er forbundet med, at blandt andet vores husdyr indtager de uønskede genstande/affald sammen med foderet fra og på markerne.

Tidspunktet er uheldigt i forhold til høsten og såning af både nye afgrøder samt efterafgrøder, og sidst men ikke mindst sammenfaldet med Åbent Landbrug den 20. september. I 2021 vil indsamlingen være d. 18. april.

Læs mere på https://www.affaldsindsamlingen.dk/


 

Det er tid til vandløbsvedligehold

 

Kommunerne er i fuld gang med at skære grøde og rense op i de offentlige vandløb. Jeg vil derfor opfordre til at vi alle besøger vandløbene og giver kommunen besked, hvis noget ikke er som det skal være og brug gerne app’en TipTak (Esbjerg Kommune) eller Giv et praj (Varde Kommune).

Det er også nu, at vi skal have vores egne private grøfter og vandløb i god stand, så efterårets nedbør kan blive ledt væk og ikke blot forsumper vores marker. Er du i tvivl om reglerne for vandløbsvedligehold er du velkommen til at kontakte Stine Bundgaard på 4029 5885 eller på e-mail sbp@sagro.dk


 

Vandrådene version 3

 

Miljøministeren nedsatte i slutningen af 2019 vandråd for tredje gang. Vandrådene skal komme med indspil til vandområdeplanerne for tredje planperiode (VP3). Vandrådene skal medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet.

Vandrådene skal tilføre viden om de lokale forhold og medvirke til at udvælge de mest omkostnings-effektive tiltag på de mest egnede strækninger. Under corona-nedlukningen, og hen over sommeren, har det ikke været muligt at mødes i vandrådene, men nu er arbejdet i vandrådene så småt startet op igen.

Formand Niels Laursen har en plads i vandrådet for Vadehavet, og beretter om et fint samarbejdsklima, hvilket også gælder i vandrådet til Ringkøbing Fjord. De næste måneder vil vise om vi i vandrådene kan skabe enighed om nogle gode og solide anbefalinger til lovgivningerne.


 

Sæt kryds i kalenderen

 

Du er velkommen til at deltage i de kommende arrangementer. 

        HUSK blot tilmelding!


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk