Nyhedsbrev november 2022

Det sydjyske hold er sat

– 21 sydjyder er klar til Christiansborg

 

Efter en lang – og for landbruget opslidende – valgkamp har danskerne i fællesskab sat holdet til Folketinget. 21 af de 179 pladser der er i Folketinget besættes af sydjyder.

De fleste havde set frem til at få valget overstået – de sidste dage af valgkampen havde efterhånden steget flere af partierne til hovedet, og der blev givet grønne løfter til højre og venstre i kampen om at fremstå så grønne som muligt. Mange af løfterne, der kom i de sidste dage af valgkampen, er reelt ødelæggende for den grønne omstilling og fjerner fundamentet under dansk landbrug.

Nu sidder vi tilbage – her efter valget – og bidder igen negle, for hvad kommer der til at stå i regeringsgrundlaget? Er landbrugets fremtidige eksistens en handelsvare i iveren efter at indgå en regering med de allerbedste venner? Vi ved det ikke i skrivende stund, og kan blot vente på at se, hvilken virkelighed der venter dansk fødevareproduktion.

Uanset bekymringerne, skal der lyde et stort tillykke til de 21 valgte til Folketinget i Sydjylland! I skal alle vide, at vi i Sydvestjysk Landboforening, sammen med områdets øvrige landboforeninger, er jeres direkte forbindelse til virkelighedens fødevareproduktion – det er her ude ved os, at maden produceres og løsningerne findes!
Vi ser frem til et godt samarbejde.

 


 

Delegeretmøde og landbrugspolitik

 

I morgen, onsdag, afholder Landbrug & Fødevarer delegeretmøde, og også her er der kampvalg om flere af pladserne. Vi ser frem til mødets altid gode debatter, spændende indlæg og selvfølgelig valghandlingen på dag 2.

På baggrund af Sydvestjysk Landboforenings medlemstal er foreningen tildelt 17 delegerede i år. De fleste pladser besættes af bestyrelsen, men de øvrige pladser tildeles medlemmerne.

Er du nysgerrig på vores politiske arbejde og samarbejde med Landbrug & Fødevarer, og er du interesseret i at komme tættere på beslutningerne, så tag fat i formand Niels Laursen, 51 27 22 15, eller i Stine Bundgaard på sbp@sagro.dk eller mobil 40 29 58 85 for at høre mere.

 


 

Medlemskampagne

– Sydvestjysk Landboforening er medejer af SAGRO

 

Antallet af danske stalde og marker forbliver i udgangspunktet det samme, men for hvert år der går, er der færre og færre om at eje og drive landbrugene. Det presser vores politiske arbejde – vi er færre til at støtte op om det store arbejde, der hver dag laves af Landbrug & Fødevarer på Axelborg og lokalt og regionalt igennem de lokale landboforeninger.

For at sikre at flest muligt kender til muligheden for at være en del af fællesskabet, tilbyder vi gratis prøvemedlemskaber til en række lodsejere i 2023.
Kender du en landmand, som ikke er medlem, der kunne have interesse i et gratis prøvemedlemskab, så tag fat i vores foreningssekretær Stine Bundgaard, sbp@sagro.dk eller på mobil 40 29 58 85.

 


 

Vidste du, at du har adgang til den digitale landbrugsavis?

 

Som aktivt medlem af Sydvestjysk Landboforening modtager du hver uge den trykte landbrugsavis, men du har også adgang til den digitale udgave, ligesom du har adgang til LandbrugsAvisens såkaldte BOONUS-artikler (de låste artikler).

For at få adgang til LandbrugsAvisen og de digitale BOONUS-artikler skal du logge ind med din e-mail her.

Er det første gang du logger ind, skal du bruge den e-mail, som du modtager dette nyhedsbrev på og trykke på knappen: Ny adgangskode og i øvrigt følge vejledningen.

 


 

4 % ikke-produktive arealer kan blive en succes for fuglene

 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har udarbejdet en folder om Fuglevenlig Brak, som giver anbefalinger til udlæg af de 4 % brak (ikke-produktive arealer), som alle landmænd skal udlægge fra 2023. Folderen har til formål at bidrage til at vende udviklingen for de trængte fugle i landbrugslandet.

Hvis du har lyst til at læse mere om mulighederne for at tilgodese fuglene i landbrugslandskabet, kan du læse mere i linket herunder.

 

 


 

Vandløbsmøder

 

Det er højsæson for drøftelser af årets vandløbsvedligehold og derfor tid til vandløbsmøderne.

Vandløbsvedligehold er et emne, der hvert år tiltrækker mange medlemmer, for ved at give vandløbene opmærksomhed og sikre at de passes optimalt, så kan jordværdien fastholdes.

På møderne deltager kommunerne sammen med landboforeningerne, og det sikrer, at vi i fællesskab kan finde løsninger for de udfordringer, som medlemmerne bringer på banen.

Datoer for årets vandløbsmøder - sæt kryds i kalenderen:

Varde Kommune 16/11 kl. 19.00 – åben for tilmelding på tlf. 70 21 20 40 eller klik her

Vejen Kommune 29/11 kl. 19.00 – åben for tilmelding på tlf. 70 21 20 40 eller klik her

Esbjerg Kommune 14/12 kl. 19.00 – afvent invitation eller hold øje med hjemmesiden

 


 

Regionalt planteavlsmøde

 

Invitation til regionalt planteavlsmøde ved SAGRO, Billund

den 23. november 2023

Kom med til gratis møde, og hør om udfordringer og mulige løsninger, når det gælder klima, energi og fødevareforsyning.

Arrangementet er gratis og så gir’ vi også kaffen!

Se programmet og tilmeld dig ved at trykke her.

Vi glæder os til at se dig til!

 


 

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk rådgiver
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk