Nyhedsbrev juni 2020

Generalforsamlingen 2020

Som formand for Sydvestjysk Landboforening er jeg glad og stolt over afviklingen af årets generalforsamling, som blev en anderledes oplevelse grundet corona og forsamlingsforbudet.

Fra syv adresser deltog 65 personer i verdenspremieren på Generalforsamlingen "Sammen-hver for sig". Her kunne alle deltagere bl.a. overvære formandens beretning fra Esbjerg og Martin Merril fra Axelborg on-line via Skype.

Tillykke til Morten Danielsen, som er nyvalgt i bestyrelsen. Per Skousen og Thomas Høj forlader bestyrelsen. Tak for jeres engagerede indsats igennem årene.

Tak til de medlemmer, der deltog og tak til værterne.

Bestyrelsen har konstitueret sig. Jeg fortsætter som formand og Anders Harck fortsætter som næstformand. Du kan se fordelingen af alle poster her.

Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis du har udfordringer, som foreningen kan hjælpe med.

 


 

Møde med folketingets politikere om ny §3 lov

 

Sydvestjysk Landboforening havde sammen med Christian Østergaard Nielsen og hans far, Niels Morten, inviteret de to lokale folketingsmedlemmer, Anders Kronborg (A) og Anni Matthiesen (V) på besøg for at vise hvordan studeproduktion ved Billum bliver ramt af regeringens forslag om at forbyde gødskning af §-3-arealer.

Det var ikke svært at finde sympati og forståelse hos Anni Matthiesen, mens Anders Kronborg nøjedes med at love at bringe de gode argumenter videre til miljøminister Lea Wermelin og socialdemokraternes ordfører på området, Mette Gjerskov.

Læs hele historien her
Et naturprojekt ved Kongeåen med god opbakning

 

Vi har i Sydvestjysk Landboforening længe arbejdet målrettet for, at finde en god løsning for lodsejerne langs de sidste kilometrer af Kongeåen, hvor lodsejerne er plaget af tilbagevendende og langvarige oversvømmelser. For at alt arbejdet ikke skal det være spildt, er det helt afgørende at projektet får del i den statslige pulje der er til Multifunktionel Jordfordeling. Men den statslige pulje kan ikke alene finansiere projektet, da de statslige midler ikke må bruges til at kompensere lodsejerne med, for de værdiforringelser der vil komme på arealerne. Det er derfor også helt nødvendigt at skabe interesse for projektet ved en eller flere naturfonde. Lodsejerne har givet deres opbakning til projektet ligesom Esbjerg Kommune bakker op. Nu skal vi have finansieringen på plads, så projektet kan realiseres!

Med naturprojektet kommer vi langt og løser en del af udfordringerne i området. Men jeg vil også gerne understrege at det er vigtigt at Esbjerg Kommune arbejder videre med løsningsmodeller for de oversvømmelser som beboerne i Vilslev oplever. Vi når et langt stykke med naturprojektet men vi når først i mål, når der også er fundet en løsning for Vilslev.


 

Erhvervsservice i Varde Kommune

 

Varde Kommune arbejder hele tiden for at forbedre vilkårene for erhvervslivet i hele kommunen.
Det skal være let og hurtigt at få hjælp hos Varde Kommune.
Staben af sagsbehandlere i Erhvervscenteret er nu øget med yderligere 2 medarbejdere, og der er indført et princip om, at du i løbet af 24 timer kan få en mødeaftale.
Vær opmærksom på, at mødet er en forhånds dialog, og at der ikke kan give tilladelser på mødet.

Kontakt Erhvervsservice på 79 94 68 00 eller teknik@varde.dk  
Så aftaler vi et møde med dig!
Du kan se den nye folder her.


 

Brug "Tip Tak" og "Giv et Praj"

 

Sydvestjysk Landboforening anbefaler at du indberetter manglende oprensning af grøfter, vandløbsvedligehold, huller i vejen eller ødelagte skilte via Kommunernes app. Nemt, hurtigt og effektivt.

Du kan sende foto med, hvilke letter kommunikation mellem dig og Kommunen. 


 

Rabat til Tivoli og Legoland

Tivoli

Skal du i Tivoli i løbet af sommeren, så køb entrebilet, turpas eller årskort med rabat i perioden 8. juni til 22. juni 2020. Billetterne kan også bruges uden for perioden.

Tivoli åbner den 8. juni.

Rabatten kan kun benyttes af aktive medlemmer, som kan få koden ved henvendelse til UBH@SAGRO.dk

 

Legoland 

Medlemstilbud er på vej.

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk