Nyhedsbrev juli 2020

God sommer!

Sommeren er over os med sol og varme. I den politiske verden er der mange spændende og alvorlige ting igang. Her er blot et par eksempler: 

  • Skader fra gæs
  • BoringsNære BeskyttelsesOmråder: BNBO
  • Kommende Vandplan 3
  • Øgede efterafgrødekrav
  • §3 arealer uden pesticider og gødskning

Jeg arbejder for at skabe synlighed for vores forening og erhverv, og for at skabe dialog og information til de politikkere i vores område. Den sidste tid haft besøg af Ulla Tørnæs, Asger Christensen, Jesper Frost, Anders Kronborg og Anni Mathiesen. Gode besøg, hvor vores gæster fik vigtig viden og indsigt med hjem. 

Vi har mange gode samarbejdspartnere blandt kommunernes byrådpolitikere. I denne uge udvidede vi kredsen, da vi havde inviteret socialdemokratiets gruppeformand i Esbjerg Kommune, Jørgen Ahlquist, til kaffemøde til en snak om landbrugets rammer og vilkår i Esbjerg Kommune. Vi havde en god og ærlig snak om muligheder og udfordringer og vi ser frem til vores fremtidige samarbejde med Jørgen.

Læg mærke til Landbrug & Fødevarers sommerkampagne: En hilsen til danskere, som i år "genopdager" smukke Danmark, og et klap på skulderen til alle jer primærproducenter!

Jeg ønsker alle en god sommer!


 

Online møde for alle mælkeproducenter 1. juli kl. 10.00

Tema: UDFORDRING I KØLVANDET PÅ CORONAKRISEN

Corona har givet os mange nye og gode erfaringer med on-line møder. Det vil vi nu genbruge til at invitere på tværs af alle foreningerne bag SAGRO.

Hør Martin Merrild (L&F) Thomas Carstensen (Arla), Lone Sørensen (Farmer på New Zealand) og Jacob Hvalkof (SAGRO) 

Du kan deltage hjemmefra eller fra et af SAGROs huse.

Husk tilmelding her.


 

Vi sidder forrest i klimabussen

Tilbage i marts – før covid-19 fyldte vores hverdag – deltog Jesper Arnth fra bestyrelsen i Tænketanken Frejs workshop om klima. En workshop fordelt over tre forskellige adresser med deltagelse af 105 landmænd. Resultatet blev to kataloger med landmændenes egne klimaløsninger, ét katalog til politikerne og ét til landmændene. Kataloget til landmændene indeholder 24 tiltag, som kan sættes i værk med det samme. Det kan for eksempel være at kombinere brug af virkemidler fra økologisk og konventionel drift som varierede sædskifter og reduceret jordbehandling, præcisionslandbrug og det kun at producér fødevarer på robuste jorde. I sidste uge blev katalogerne fremlagt på Egeskov Slot for partiernes fødevareordfører. Der var en god og positiv stemning med en tro på vilje til løsninger.


 

Vores samarbejde med Varde Kommune giver værdi

Under debatten på årets generalforsamling tog Pelle Riber fra Øse ordet og efterlyste dialog med kommunen omkring vandløbsvedligeholdelsen. Vi inviterede efterfølgende Varde Kommune til et vandløbssyn ude ved Pelle i Nørbæk. En fredag morgen stod vi alle klar i gummistøvler og begav os på tur langs vandløbet. Ikke alle steder var bevoksningen som den burde og det gav anledning til nogle gode snakke. Sammen med Varde Kommune lagde vi efterfølgende en plan og aftalte hvordan de vandløbsnære arealer kunne bringes tilbage til den stand de tidligere var i. Handleplanen er klar og der er nu et godt grundlag for, at Pelle og hans naboer igen kan afgræsse og lave naturpleje på arealerne.

 

Vores gode dialog og samarbejde med Varde Kommune giver værdi! Du har også mulighed for, at vi også kommer forbi og ser på dit vandløb sammen med Varde Kommune, se mere i afsnittet om vandløbssyn til efteråret.


 

Vandløbssyn i Varde Kommune i efteråret 2020

Har du en vandløbsstrækning, der ikke lever op til din forventning og er du måske uenig med Varde Kommune om niveauet for vedligeholdelsen? Nu har du muligheden for at få afklaret uoverensstemmelsen og få en dialog med kommunen. I efteråret gennemfører vi sammen med Varde Kommune vandløbssyn på de strækninger, som lodsejerne melder ind.

 

Vandløbssynene skal bruges til at få afklaring på f.eks. rørunderføringers størrelse, vandløbsdybder, bredder, træbevoksninger og meget andet med mere principiel karakter. Vandløbssynene skal ikke bruges til at kommentere på f.eks. årets grødeskæring.

 

Har du en problemstrækning, hvor der brug for en afklaring af mere principiel karakter, så kontakt Stine Bundgaard inden d. 8. juli 2020 på mobile 4029 5885 eller sbp@sagro.dk. Vi har i Sydvestjysk Landboforening god erfaring med vandløbssyn og vi håber, at I vil tage godt i mod muligheden og ikke tøve med at melde vandløbsstrækninger ind til gennemgang.

 


 

Deltag i undersøgelse om skov i landbruget

Undersøgelsen omhandlende landmænds opfattelse af træer i landbruget. Projektet skal sammenligne svenske og danske forhold.

Det tager 10-15 minutter at udfylde og består af spørgsmål omhandlende din bedrift, efterfulgt af spørgsmål omhandlende forskellige landbrugsaspekter i produktion. Spørgeskemaet er tilgængeligt indtil den 17. juli, og kan tilgåes her

Bag projektet står Carolina Yang, kandidatstuderende på Sveriges Landbrugsuniversitet.


 

Har du brug for mere vand?

Er du ved at nå grænsen i din indvindingstilladelse, så kontakt Kommunen i god tid og ansøg om forøgelse af din tillandelse.

Har du brug for hjælp, så kontakt din miljørådgiver i SAGRO.


 

Regeringen og støttepartier forbyder at sprøjte, pløje og gøde beskyttet natur

Trods massive protester fra Landbruget er loven om dyrknings-restriktioner på §3 nu vedtaget.

Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2022. Dermed kan landmænd, der i dag sprøjter, pløjer og gøder beskyttede engarealer, nå at omstille sig de nye regler. Det vil fortsat være muligt for landmænd at lade køer, får og andre dyr afgræsse engarealerne - hvis der er foder nok!

Der er tale om erstatningsfri regulering. Hvis forbuddet viser sig at have karakter af ekspropriation for konkrete bedrifter, kan der efter en konkret vurdering gives erstatning eller dispensation.

Det er en meget ærgerlig sag. Vi oplever i dag i samfundet et stigende fokus på natur og biodiversitet. Landmænd vil meget gerne gøre en indsats, men forbuddet på § 3 arealer kan blive en alvorlig kæp i hjulet for dette. Mange landmænd vil nemlig opleve det som et tillidsbrud, at reglerne nu bliver ændret. Da Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1992, blev landmænd forsikret, at de kunne fortsætte den drift, de havde på de enge, der dengang blev beskyttet af den nye lov. Hvis det tilsagn nu fjernes uden erstatning og med store tab til følge, så vil mange landmænds tillid til offentlige myndigheder og politikere lide (endnu) et knæk.

Landbrug & Fødevarer drøfter sagen i næste uge på landsformandsmødet. Der nedsættes en erfagruppe med berørte landmænd, det vil sikre, vi hele tiden er i tæt kontakt med de, der er hårdest ramt, og vi hele tiden har et godt overblik over de enkeltes tab.


 

Fordelshop - lange lyse sommeraftener

Sommeren er for alvor over os, og vi drages mod haven, terrassen og altanen. I Landbrug & Fødevarers fordelsshop kan du lige nu få ekstra gode priser på varer til sommeren og udelivet.
Du kan naturligvis også fortsat købe de mange spændende designvarer inden for bl.a. interiør, lyd,
rejse og køkken til yderst attraktive priser.

Koden kan fås ved henvendelse til ubh@sagro.dk


 

LandboUngdoms sommerprogram

Her finder du LandboUngdoms sommerprogram.

Formand
Niels Laursen
Tlf. 51 27 22 15
niels@hedebois.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk