Generalforsamling

Sydvestjysk Landboforening afholder hvert år generalforsamling i marts måned, dog senest den 15. marts.

I 2020 er der generalforsamling den 16. marts hos SAGRO i Esbjerg.

Invitation og dagsorden til generalforsamlingen vil du kunne finde ca. 3 uger før generalforsamlingen under Arrangementer.
Foreningens Årsrapport vil normalt være tilgængelig ca. en uge før generalforsamlingen.